Phloeng Phranang Ep.18 เพลิงพระนาง พิธีกร นักแสดง : พัชราภา ไชยเชื้อ , จีรนันท์ มะโนแจ่ม , เคลลี่ ธนะพัฒน์ Detail : เพลิงพระนาง เรื่องราวที่เกิดขึ้นในนครสมมติ ชี้ให้เห็นสัจธรรมที่ว่าความริษยาอาฆาตแค้น เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่เป็นธรรม ไม่เคยให้คุณแก่ใคร ดุจดั่งชะตากรรมของตัวละครในเรื่อง ที่ต่างก็ปล่อยให้อำนาจแห่งโทสะเข้าครอบงำ เพียงเพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ครอบครองและมีอำนาจสูงสุด แท้ที่จริงแล้ว มนุษย์จักมีความผาสุกอยู่ได้ด้วยการเห็นอกเห็นใจ และเผื่อแผ่ความรักต่อกัน เพลิงพระนาง เพลิงแห่งความแค้น เพลิงแห่งอำนาจ เพลิงแห่งกิเลส ย่อมเผาไหม้ตัวเองจนไร้ความสุขตราบจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิต เพลิงพระนาง ออกอากาศทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7 thailakorn,thai tv,thai drama

Read more

Phloeng Phranang Ep.17 เพลิงพระนาง พิธีกร นักแสดง : พัชราภา ไชยเชื้อ , จีรนันท์ มะโนแจ่ม , เคลลี่ ธนะพัฒน์ Detail : เพลิงพระนาง เรื่องราวที่เกิดขึ้นในนครสมมติ ชี้ให้เห็นสัจธรรมที่ว่าความริษยาอาฆาตแค้น เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่เป็นธรรม ไม่เคยให้คุณแก่ใคร ดุจดั่งชะตากรรมของตัวละครในเรื่อง ที่ต่างก็ปล่อยให้อำนาจแห่งโทสะเข้าครอบงำ เพียงเพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ครอบครองและมีอำนาจสูงสุด แท้ที่จริงแล้ว มนุษย์จักมีความผาสุกอยู่ได้ด้วยการเห็นอกเห็นใจ และเผื่อแผ่ความรักต่อกัน เพลิงพระนาง เพลิงแห่งความแค้น เพลิงแห่งอำนาจ เพลิงแห่งกิเลส ย่อมเผาไหม้ตัวเองจนไร้ความสุขตราบจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิต เพลิงพระนาง ออกอากาศทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

Read more

OkThorani Ep.21 อกธรณี พิธีกร นักแสดง : เขตต์ ฐานทัพ, อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, อธิชนัน ศรีเสวก Detail : เรื่องราวของหญิงสาวผู้มีใจรักมั่นคงต่อพี่เขย เธอจึงยอมถูกตราหน้าว่าเป็นชู้กับเขา แถมยังรับดูแลหลานสาวที่ถูกทอดทิ้งเพราะพี่สาวหนีไปแต่งงานใหม่ ส่วนพี่เขยป่วยหนักและหายตัวไป แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาทดสอบเธอกับหลานต่าง ๆ นานา แต่ด้วยความดี ทำให้ทั้งคู่ผ่านพ้นชีวิตที่แสนรันทดไปได้ หลานสาวได้คนดีมาดูแลหัวใจ ขณะที่เธอก็ได้เขากลับคืนมาพร้อมคำสัญญาว่าจะดูแลเธอไปจนชั่วชีวิต อกธรณี ออกอากาศ ทางช่อง 7 สี อกธรณี ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ อกธรณี ออกอากาศ เวลา 18.45 – 19.40 น.

Read more

OkThorani Ep.20 อกธรณี พิธีกร นักแสดง : เขตต์ ฐานทัพ, อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, อธิชนัน ศรีเสวก Detail : เรื่องราวของหญิงสาวผู้มีใจรักมั่นคงต่อพี่เขย เธอจึงยอมถูกตราหน้าว่าเป็นชู้กับเขา แถมยังรับดูแลหลานสาวที่ถูกทอดทิ้งเพราะพี่สาวหนีไปแต่งงานใหม่ ส่วนพี่เขยป่วยหนักและหายตัวไป แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาทดสอบเธอกับหลานต่าง ๆ นานา แต่ด้วยความดี ทำให้ทั้งคู่ผ่านพ้นชีวิตที่แสนรันทดไปได้ หลานสาวได้คนดีมาดูแลหัวใจ ขณะที่เธอก็ได้เขากลับคืนมาพร้อมคำสัญญาว่าจะดูแลเธอไปจนชั่วชีวิต อกธรณี ออกอากาศ ทางช่อง 7 สี อกธรณี ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ อกธรณี ออกอากาศ เวลา 18.45 – 19.40 น.

Read more

OkThorani Ep.19 อกธรณี พิธีกร นักแสดง : เขตต์ ฐานทัพ, อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, อธิชนัน ศรีเสวก Detail : เรื่องราวของหญิงสาวผู้มีใจรักมั่นคงต่อพี่เขย เธอจึงยอมถูกตราหน้าว่าเป็นชู้กับเขา แถมยังรับดูแลหลานสาวที่ถูกทอดทิ้งเพราะพี่สาวหนีไปแต่งงานใหม่ ส่วนพี่เขยป่วยหนักและหายตัวไป แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาทดสอบเธอกับหลานต่าง ๆ นานา แต่ด้วยความดี ทำให้ทั้งคู่ผ่านพ้นชีวิตที่แสนรันทดไปได้ หลานสาวได้คนดีมาดูแลหัวใจ ขณะที่เธอก็ได้เขากลับคืนมาพร้อมคำสัญญาว่าจะดูแลเธอไปจนชั่วชีวิต อกธรณี ออกอากาศ ทางช่อง 7 สี อกธรณี ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ อกธรณี ออกอากาศ เวลา 18.45 – 19.40 น.

Read more

Phloeng Phranang Ep.16 เพลิงพระนาง พิธีกร นักแสดง : พัชราภา ไชยเชื้อ , จีรนันท์ มะโนแจ่ม , เคลลี่ ธนะพัฒน์ Detail : เพลิงพระนาง เรื่องราวที่เกิดขึ้นในนครสมมติ ชี้ให้เห็นสัจธรรมที่ว่าความริษยาอาฆาตแค้น เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่เป็นธรรม ไม่เคยให้คุณแก่ใคร ดุจดั่งชะตากรรมของตัวละครในเรื่อง ที่ต่างก็ปล่อยให้อำนาจแห่งโทสะเข้าครอบงำ เพียงเพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ครอบครองและมีอำนาจสูงสุด แท้ที่จริงแล้ว มนุษย์จักมีความผาสุกอยู่ได้ด้วยการเห็นอกเห็นใจ และเผื่อแผ่ความรักต่อกัน เพลิงพระนาง เพลิงแห่งความแค้น เพลิงแห่งอำนาจ เพลิงแห่งกิเลส ย่อมเผาไหม้ตัวเองจนไร้ความสุขตราบจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิต เพลิงพระนาง ออกอากาศทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

Read more

KhaewRadChaSee EP.18 เขี้ยวราชสีห์ พิธีกร นักแสดง : พศุตม์ บานแย้ม,สุษิรา แอนจิลีน่า, พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์, ปวิช เวียงนนท์ Detail : เขี้ยวราชสีห์ แดนไทย คือสายลับรัฐบาลที่ปกปิดตัวตนที่แท้จริงในคราบของสมุนของกัมปนาท เจ้าพ่อเมืองเหนือผู้ทรงอิทธิพลและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายทุกรูปแบบ รวมถึงหากินทางการค้าอาวุธให้กับพวกชนกลุ่มน้อยทางฝั่งพม่า เขามีฝีมือในการต่อสู้ทุกรูปแบบจนเป็นที่ครั่นคร้ามของเหล่านักเลงร้ายทั่วทุกหัวระแหง เขี้ยวราชสีห์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 19.05 – 19.50 น. ทางช่อง 3

Read more

OkThorani Ep.18 อกธรณี พิธีกร นักแสดง : เขตต์ ฐานทัพ, อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, อธิชนัน ศรีเสวก Detail : เรื่องราวของหญิงสาวผู้มีใจรักมั่นคงต่อพี่เขย เธอจึงยอมถูกตราหน้าว่าเป็นชู้กับเขา แถมยังรับดูแลหลานสาวที่ถูกทอดทิ้งเพราะพี่สาวหนีไปแต่งงานใหม่ ส่วนพี่เขยป่วยหนักและหายตัวไป แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาทดสอบเธอกับหลานต่าง ๆ นานา แต่ด้วยความดี ทำให้ทั้งคู่ผ่านพ้นชีวิตที่แสนรันทดไปได้ หลานสาวได้คนดีมาดูแลหัวใจ ขณะที่เธอก็ได้เขากลับคืนมาพร้อมคำสัญญาว่าจะดูแลเธอไปจนชั่วชีวิต อกธรณี ออกอากาศ ทางช่อง 7 สี อกธรณี ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ อกธรณี ออกอากาศ เวลา 18.45 – 19.40 น.

Read more

Khwan Chai Thailand Ep.11 ขวัญใจไทยแลนด์ พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์, สุวนันท์ ปุณณกันต์, โจโจ้ ไมออกซิ, ชมพูนุช กลิ่นจำปา, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, สรารัตน์ แซ่จิ๋ว, ธิติพันธ์ สุริยาวิชญ์, ด.ช.อินฑัช เตะชะเกิดกมล Detail : ซิทคอมเรื่องนี้กล่าวถึงชีวิตคู่ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักหนุ่มสาวทั่วไป เล่าถึงคู่รักและชีวิตรักหลังแต่งงาน หรือคู่รักที่ลองใช้ชีวิตด้วยกัน ผ่านดาราคู่ขวัญค้างฟ้า ก้องและแอน ที่ใช้ชีวิตสร้างภาพเป็นคู่รักเพอร์เฟคท์ แต่งงานจนมีลูกชายด้วยกัน แต่กลับตกลงจะหย่ากัน ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศเวลา 10.15-11.15 น. ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศทางช่อง

Read more

Khwan Chai Thailand Ep.10 ขวัญใจไทยแลนด์ พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์, สุวนันท์ ปุณณกันต์, โจโจ้ ไมออกซิ, ชมพูนุช กลิ่นจำปา, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, สรารัตน์ แซ่จิ๋ว, ธิติพันธ์ สุริยาวิชญ์, ด.ช.อินฑัช เตะชะเกิดกมล Detail : ซิทคอมเรื่องนี้กล่าวถึงชีวิตคู่ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักหนุ่มสาวทั่วไป เล่าถึงคู่รักและชีวิตรักหลังแต่งงาน หรือคู่รักที่ลองใช้ชีวิตด้วยกัน ผ่านดาราคู่ขวัญค้างฟ้า ก้องและแอน ที่ใช้ชีวิตสร้างภาพเป็นคู่รักเพอร์เฟคท์ แต่งงานจนมีลูกชายด้วยกัน แต่กลับตกลงจะหย่ากัน ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศเวลา 10.15-11.15 น. ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศทางช่อง

Read more

Khwan Chai Thailand Ep.9 ขวัญใจไทยแลนด์ พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์, สุวนันท์ ปุณณกันต์, โจโจ้ ไมออกซิ, ชมพูนุช กลิ่นจำปา, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, สรารัตน์ แซ่จิ๋ว, ธิติพันธ์ สุริยาวิชญ์, ด.ช.อินฑัช เตะชะเกิดกมล Detail : ซิทคอมเรื่องนี้กล่าวถึงชีวิตคู่ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักหนุ่มสาวทั่วไป เล่าถึงคู่รักและชีวิตรักหลังแต่งงาน หรือคู่รักที่ลองใช้ชีวิตด้วยกัน ผ่านดาราคู่ขวัญค้างฟ้า ก้องและแอน ที่ใช้ชีวิตสร้างภาพเป็นคู่รักเพอร์เฟคท์ แต่งงานจนมีลูกชายด้วยกัน แต่กลับตกลงจะหย่ากัน ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศเวลา 10.15-11.15 น. ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศทางช่อง

Read more

Khwan Chai Thailand Ep.8 ขวัญใจไทยแลนด์ พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์, สุวนันท์ ปุณณกันต์, โจโจ้ ไมออกซิ, ชมพูนุช กลิ่นจำปา, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, สรารัตน์ แซ่จิ๋ว, ธิติพันธ์ สุริยาวิชญ์, ด.ช.อินฑัช เตะชะเกิดกมล Detail : ซิทคอมเรื่องนี้กล่าวถึงชีวิตคู่ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักหนุ่มสาวทั่วไป เล่าถึงคู่รักและชีวิตรักหลังแต่งงาน หรือคู่รักที่ลองใช้ชีวิตด้วยกัน ผ่านดาราคู่ขวัญค้างฟ้า ก้องและแอน ที่ใช้ชีวิตสร้างภาพเป็นคู่รักเพอร์เฟคท์ แต่งงานจนมีลูกชายด้วยกัน แต่กลับตกลงจะหย่ากัน ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศเวลา 10.15-11.15 น. ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศทางช่อง

Read more

Khwan Chai Thailand Ep.7 ขวัญใจไทยแลนด์ พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์, สุวนันท์ ปุณณกันต์, โจโจ้ ไมออกซิ, ชมพูนุช กลิ่นจำปา, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, สรารัตน์ แซ่จิ๋ว, ธิติพันธ์ สุริยาวิชญ์, ด.ช.อินฑัช เตะชะเกิดกมล Detail : ซิทคอมเรื่องนี้กล่าวถึงชีวิตคู่ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักหนุ่มสาวทั่วไป เล่าถึงคู่รักและชีวิตรักหลังแต่งงาน หรือคู่รักที่ลองใช้ชีวิตด้วยกัน ผ่านดาราคู่ขวัญค้างฟ้า ก้องและแอน ที่ใช้ชีวิตสร้างภาพเป็นคู่รักเพอร์เฟคท์ แต่งงานจนมีลูกชายด้วยกัน แต่กลับตกลงจะหย่ากัน ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศเวลา 10.15-11.15 น. ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศทางช่อง

Read more

Khwan Chai Thailand Ep.6 ขวัญใจไทยแลนด์ พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์, สุวนันท์ ปุณณกันต์, โจโจ้ ไมออกซิ, ชมพูนุช กลิ่นจำปา, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, สรารัตน์ แซ่จิ๋ว, ธิติพันธ์ สุริยาวิชญ์, ด.ช.อินฑัช เตะชะเกิดกมล Detail : ซิทคอมเรื่องนี้กล่าวถึงชีวิตคู่ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักหนุ่มสาวทั่วไป เล่าถึงคู่รักและชีวิตรักหลังแต่งงาน หรือคู่รักที่ลองใช้ชีวิตด้วยกัน ผ่านดาราคู่ขวัญค้างฟ้า ก้องและแอน ที่ใช้ชีวิตสร้างภาพเป็นคู่รักเพอร์เฟคท์ แต่งงานจนมีลูกชายด้วยกัน แต่กลับตกลงจะหย่ากัน ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศเวลา 10.15-11.15 น. ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศทางช่อง

Read more

Khwan Chai Thailand Ep.5 ขวัญใจไทยแลนด์ พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์, สุวนันท์ ปุณณกันต์, โจโจ้ ไมออกซิ, ชมพูนุช กลิ่นจำปา, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, สรารัตน์ แซ่จิ๋ว, ธิติพันธ์ สุริยาวิชญ์, ด.ช.อินฑัช เตะชะเกิดกมล Detail : ซิทคอมเรื่องนี้กล่าวถึงชีวิตคู่ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักหนุ่มสาวทั่วไป เล่าถึงคู่รักและชีวิตรักหลังแต่งงาน หรือคู่รักที่ลองใช้ชีวิตด้วยกัน ผ่านดาราคู่ขวัญค้างฟ้า ก้องและแอน ที่ใช้ชีวิตสร้างภาพเป็นคู่รักเพอร์เฟคท์ แต่งงานจนมีลูกชายด้วยกัน แต่กลับตกลงจะหย่ากัน ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศเวลา 10.15-11.15 น. ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศทางช่อง

Read more

Khwan Chai Thailand Ep.4 ขวัญใจไทยแลนด์ พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์, สุวนันท์ ปุณณกันต์, โจโจ้ ไมออกซิ, ชมพูนุช กลิ่นจำปา, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, สรารัตน์ แซ่จิ๋ว, ธิติพันธ์ สุริยาวิชญ์, ด.ช.อินฑัช เตะชะเกิดกมล Detail : ซิทคอมเรื่องนี้กล่าวถึงชีวิตคู่ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักหนุ่มสาวทั่วไป เล่าถึงคู่รักและชีวิตรักหลังแต่งงาน หรือคู่รักที่ลองใช้ชีวิตด้วยกัน ผ่านดาราคู่ขวัญค้างฟ้า ก้องและแอน ที่ใช้ชีวิตสร้างภาพเป็นคู่รักเพอร์เฟคท์ แต่งงานจนมีลูกชายด้วยกัน แต่กลับตกลงจะหย่ากัน ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศเวลา 10.15-11.15 น. ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศทางช่อง

Read more

Khwan Chai Thailand Ep.3 ขวัญใจไทยแลนด์ พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์, สุวนันท์ ปุณณกันต์, โจโจ้ ไมออกซิ, ชมพูนุช กลิ่นจำปา, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, สรารัตน์ แซ่จิ๋ว, ธิติพันธ์ สุริยาวิชญ์, ด.ช.อินฑัช เตะชะเกิดกมล Detail : ซิทคอมเรื่องนี้กล่าวถึงชีวิตคู่ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักหนุ่มสาวทั่วไป เล่าถึงคู่รักและชีวิตรักหลังแต่งงาน หรือคู่รักที่ลองใช้ชีวิตด้วยกัน ผ่านดาราคู่ขวัญค้างฟ้า ก้องและแอน ที่ใช้ชีวิตสร้างภาพเป็นคู่รักเพอร์เฟคท์ แต่งงานจนมีลูกชายด้วยกัน แต่กลับตกลงจะหย่ากัน ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศเวลา 10.15-11.15 น. ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศทางช่อง

Read more

Khwan Chai Thailand Ep.2 ขวัญใจไทยแลนด์ พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์, สุวนันท์ ปุณณกันต์, โจโจ้ ไมออกซิ, ชมพูนุช กลิ่นจำปา, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, สรารัตน์ แซ่จิ๋ว, ธิติพันธ์ สุริยาวิชญ์, ด.ช.อินฑัช เตะชะเกิดกมล Detail : ซิทคอมเรื่องนี้กล่าวถึงชีวิตคู่ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักหนุ่มสาวทั่วไป เล่าถึงคู่รักและชีวิตรักหลังแต่งงาน หรือคู่รักที่ลองใช้ชีวิตด้วยกัน ผ่านดาราคู่ขวัญค้างฟ้า ก้องและแอน ที่ใช้ชีวิตสร้างภาพเป็นคู่รักเพอร์เฟคท์ แต่งงานจนมีลูกชายด้วยกัน แต่กลับตกลงจะหย่ากัน ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศเวลา 10.15-11.15 น. ขวัญใจไทยแลนด์ ออกอากาศทางช่อง

Read more

KhaewRadChaSee EP.17 เขี้ยวราชสีห์ พิธีกร นักแสดง : พศุตม์ บานแย้ม,สุษิรา แอนจิลีน่า, พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์, ปวิช เวียงนนท์ Detail : เขี้ยวราชสีห์ แดนไทย คือสายลับรัฐบาลที่ปกปิดตัวตนที่แท้จริงในคราบของสมุนของกัมปนาท เจ้าพ่อเมืองเหนือผู้ทรงอิทธิพลและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายทุกรูปแบบ รวมถึงหากินทางการค้าอาวุธให้กับพวกชนกลุ่มน้อยทางฝั่งพม่า เขามีฝีมือในการต่อสู้ทุกรูปแบบจนเป็นที่ครั่นคร้ามของเหล่านักเลงร้ายทั่วทุกหัวระแหง เขี้ยวราชสีห์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 19.05 – 19.50 น. ทางช่อง 3

Read more

RaChiNeeMorLum Ep.21 พิธีกร นักแสดง : หนึ่งธิดา โสภณ ,ดอม เหตระกูล ,ด.ญ.ณภัค เจนจิตรานนท์,กมลชนก เขมะโยธิน Detail : คำนาง ศักดิ์ และ นิ่ม 3 พ่อลูกต่างเฝ้ารอคอย การกลับมาของ พิณ ผู้เป็นแม่ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา กระทั่งวันหนึ่งทุกคนได้รู้ข่าวว่าพิณยังมีชีวิตอยู่ และทำงานอยู่ที่คณะหมอลำเพชรอีสาน ทั้ง 3 จึงตัดสินใจเข้ากรุงเทพฯ เพื่อตามหา โดยไม่รู้ว่า ชัชชัย เจ้าของคณะหมอลำ ได้เปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับพิณในนาม ดาว หรือ ดาราราย ประกายเพชร แล้วในขณะที่คำนางพาพ่อและนิ่มขึ้นมาตามหาพิณที่กรุงเทพฯ ก็เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้น เมื่อทั้ง 3 ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้าย แต่ยังโชคดีที่ รุจน์ ลูกชายคนเล็กของ ธนา(ทนงศักดิ์ […]

Read more

RaChiNeeMorLum Ep.20 พิธีกร นักแสดง : หนึ่งธิดา โสภณ ,ดอม เหตระกูล ,ด.ญ.ณภัค เจนจิตรานนท์,กมลชนก เขมะโยธิน Detail : คำนาง ศักดิ์ และ นิ่ม 3 พ่อลูกต่างเฝ้ารอคอย การกลับมาของ พิณ ผู้เป็นแม่ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา กระทั่งวันหนึ่งทุกคนได้รู้ข่าวว่าพิณยังมีชีวิตอยู่ และทำงานอยู่ที่คณะหมอลำเพชรอีสาน ทั้ง 3 จึงตัดสินใจเข้ากรุงเทพฯ เพื่อตามหา โดยไม่รู้ว่า ชัชชัย เจ้าของคณะหมอลำ ได้เปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับพิณในนาม ดาว หรือ ดาราราย ประกายเพชร แล้วในขณะที่คำนางพาพ่อและนิ่มขึ้นมาตามหาพิณที่กรุงเทพฯ ก็เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้น เมื่อทั้ง 3 ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้าย แต่ยังโชคดีที่ รุจน์ ลูกชายคนเล็กของ ธนา(ทนงศักดิ์ […]

Read more

Ngao Saneha Ep.2 เงาเสน่หา พิธีกร นักแสดง : เป็ก รัฐภูมิ, อ้น สราวุฒิ, โบว์ลิ่ง ปริศนา Detail : เงาเสน่หา ความรักที่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่าง นิสา ไกด์สาวกับ พงศธร ผู้จัดการสายการบินรอยัลแอร์ไลน์นั้นเป็นเหมือนพรหมลิขิตที่ทำให้ทั้งคู่ได้มาเจอกัน พงศธรบอกกับนิสาว่าเขารักทุกสิ่งที่เป็นเธอ และขอร้องว่าอย่าเปลี่ยนไป นิสายอมเชื่อและวาดฝันถึงตอนจบที่มีความสุขสวยงาม แต่พงศธรทรยศความเชื่อใจของนิสาด้วยการกำจัดเธอทิ้งแล้วเลือกแต่งงานกับ วิริยา ลูกสาวเจ้าของสายการบินเพราะความทะยานอยากของตัวเอง นิสาจึงตัดสินใจทิ้งตัวตนเดิมหลบซ่อนตัวเองไว้ในเงา…และรอวันกลับมาเพื่อทวงทุกทางอย่างคืน เงาเสน่หา ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.35 – 22.05 น. ทางช่อง 8

Read more

Phloeng Phranang Ep.15 เพลิงพระนาง พิธีกร นักแสดง : พัชราภา ไชยเชื้อ , จีรนันท์ มะโนแจ่ม , เคลลี่ ธนะพัฒน์ Detail : เพลิงพระนาง เรื่องราวที่เกิดขึ้นในนครสมมติ ชี้ให้เห็นสัจธรรมที่ว่าความริษยาอาฆาตแค้น เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่เป็นธรรม ไม่เคยให้คุณแก่ใคร ดุจดั่งชะตากรรมของตัวละครในเรื่อง ที่ต่างก็ปล่อยให้อำนาจแห่งโทสะเข้าครอบงำ เพียงเพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ครอบครองและมีอำนาจสูงสุด แท้ที่จริงแล้ว มนุษย์จักมีความผาสุกอยู่ได้ด้วยการเห็นอกเห็นใจ และเผื่อแผ่ความรักต่อกัน เพลิงพระนาง เพลิงแห่งความแค้น เพลิงแห่งอำนาจ เพลิงแห่งกิเลส ย่อมเผาไหม้ตัวเองจนไร้ความสุขตราบจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิต เพลิงพระนาง ออกอากาศทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

Read more

KhaewRadChaSee EP.16 เขี้ยวราชสีห์ พิธีกร นักแสดง : พศุตม์ บานแย้ม,สุษิรา แอนจิลีน่า, พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์, ปวิช เวียงนนท์ Detail : เขี้ยวราชสีห์ แดนไทย คือสายลับรัฐบาลที่ปกปิดตัวตนที่แท้จริงในคราบของสมุนของกัมปนาท เจ้าพ่อเมืองเหนือผู้ทรงอิทธิพลและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายทุกรูปแบบ รวมถึงหากินทางการค้าอาวุธให้กับพวกชนกลุ่มน้อยทางฝั่งพม่า เขามีฝีมือในการต่อสู้ทุกรูปแบบจนเป็นที่ครั่นคร้ามของเหล่านักเลงร้ายทั่วทุกหัวระแหง เขี้ยวราชสีห์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 19.05 – 19.50 น. ทางช่อง 3

Read more

Chaloeisuek Ep.17 เชลยศึก

Read more