Salak Chit Ep.15 Final สลักจิต พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์ ,เต็มฟ้า กฤษณายุธ ,พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร , ชลวิทย์ มีทองคำ ,ศรุชา เพชรโรจน์ ,อัศนัย เทียนทอง , ภคกัญญา เจริญยศ ,เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ,ศรุต วิจิตรานนท์ Detail : สลักจิต หรือ จอย พ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะที่เธออายุยังน้อย จอยจึงถูกส่งตัวมาอยู่กับเจ้าคุณภักดีบดินทร ผู้เป็นปู่แต่ถูกขับไสให้ไปอยู่เรือนเล็กกับแม่เจิด ต้นห้องและลูกสาวชื่อใจภักดิ์ ไม่นานจอยได้รู้ความจริงว่าภาคภูมิ พ่อของเธอถูกเจ้าคุณปู่ตัดออกจากตระกูล เพราะภาคภูมิจะแต่งงานกับมากาเร็ตแม่ของเธอที่เป็นชาวอังกฤษ ทั้งๆ ที่ได้หมั้นกับม.ร.ว.จันทรา ธิดาของม.จ.รังสิมันต์ ซึ่งเป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนสนิทของเจ้าคุณ สลักจิต ออกอากาศ […]

Read more

Salak Chit Ep.14 สลักจิต พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์ ,เต็มฟ้า กฤษณายุธ ,พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร , ชลวิทย์ มีทองคำ ,ศรุชา เพชรโรจน์ ,อัศนัย เทียนทอง , ภคกัญญา เจริญยศ ,เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ,ศรุต วิจิตรานนท์ Detail : สลักจิต หรือ จอย พ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะที่เธออายุยังน้อย จอยจึงถูกส่งตัวมาอยู่กับเจ้าคุณภักดีบดินทร ผู้เป็นปู่แต่ถูกขับไสให้ไปอยู่เรือนเล็กกับแม่เจิด ต้นห้องและลูกสาวชื่อใจภักดิ์ ไม่นานจอยได้รู้ความจริงว่าภาคภูมิ พ่อของเธอถูกเจ้าคุณปู่ตัดออกจากตระกูล เพราะภาคภูมิจะแต่งงานกับมากาเร็ตแม่ของเธอที่เป็นชาวอังกฤษ ทั้งๆ ที่ได้หมั้นกับม.ร.ว.จันทรา ธิดาของม.จ.รังสิมันต์ ซึ่งเป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนสนิทของเจ้าคุณ สลักจิต ออกอากาศ ทางช่อง […]

Read more

Salak Chit Ep.13 สลักจิต พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์ ,เต็มฟ้า กฤษณายุธ ,พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร , ชลวิทย์ มีทองคำ ,ศรุชา เพชรโรจน์ ,อัศนัย เทียนทอง , ภคกัญญา เจริญยศ ,เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ,ศรุต วิจิตรานนท์ Detail : สลักจิต หรือ จอย พ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะที่เธออายุยังน้อย จอยจึงถูกส่งตัวมาอยู่กับเจ้าคุณภักดีบดินทร ผู้เป็นปู่แต่ถูกขับไสให้ไปอยู่เรือนเล็กกับแม่เจิด ต้นห้องและลูกสาวชื่อใจภักดิ์ ไม่นานจอยได้รู้ความจริงว่าภาคภูมิ พ่อของเธอถูกเจ้าคุณปู่ตัดออกจากตระกูล เพราะภาคภูมิจะแต่งงานกับมากาเร็ตแม่ของเธอที่เป็นชาวอังกฤษ ทั้งๆ ที่ได้หมั้นกับม.ร.ว.จันทรา ธิดาของม.จ.รังสิมันต์ ซึ่งเป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนสนิทของเจ้าคุณ สลักจิต ออกอากาศ ทางช่อง […]

Read more

Salak Chit Ep.12 สลักจิต พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์ ,เต็มฟ้า กฤษณายุธ ,พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร , ชลวิทย์ มีทองคำ ,ศรุชา เพชรโรจน์ ,อัศนัย เทียนทอง , ภคกัญญา เจริญยศ ,เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ,ศรุต วิจิตรานนท์ Detail : สลักจิต หรือ จอย พ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะที่เธออายุยังน้อย จอยจึงถูกส่งตัวมาอยู่กับเจ้าคุณภักดีบดินทร ผู้เป็นปู่แต่ถูกขับไสให้ไปอยู่เรือนเล็กกับแม่เจิด ต้นห้องและลูกสาวชื่อใจภักดิ์ ไม่นานจอยได้รู้ความจริงว่าภาคภูมิ พ่อของเธอถูกเจ้าคุณปู่ตัดออกจากตระกูล เพราะภาคภูมิจะแต่งงานกับมากาเร็ตแม่ของเธอที่เป็นชาวอังกฤษ ทั้งๆ ที่ได้หมั้นกับม.ร.ว.จันทรา ธิดาของม.จ.รังสิมันต์ ซึ่งเป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนสนิทของเจ้าคุณ สลักจิต ออกอากาศ ทางช่อง […]

Read more

Salak Chit Ep.11 สลักจิต พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์ ,เต็มฟ้า กฤษณายุธ ,พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร , ชลวิทย์ มีทองคำ ,ศรุชา เพชรโรจน์ ,อัศนัย เทียนทอง , ภคกัญญา เจริญยศ ,เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ,ศรุต วิจิตรานนท์ Detail : สลักจิต หรือ จอย พ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะที่เธออายุยังน้อย จอยจึงถูกส่งตัวมาอยู่กับเจ้าคุณภักดีบดินทร ผู้เป็นปู่แต่ถูกขับไสให้ไปอยู่เรือนเล็กกับแม่เจิด ต้นห้องและลูกสาวชื่อใจภักดิ์ ไม่นานจอยได้รู้ความจริงว่าภาคภูมิ พ่อของเธอถูกเจ้าคุณปู่ตัดออกจากตระกูล เพราะภาคภูมิจะแต่งงานกับมากาเร็ตแม่ของเธอที่เป็นชาวอังกฤษ ทั้งๆ ที่ได้หมั้นกับม.ร.ว.จันทรา ธิดาของม.จ.รังสิมันต์ ซึ่งเป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนสนิทของเจ้าคุณ สลักจิต ออกอากาศ ทางช่อง […]

Read more

Salak Chit Ep.10 สลักจิต พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์ ,เต็มฟ้า กฤษณายุธ ,พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร , ชลวิทย์ มีทองคำ ,ศรุชา เพชรโรจน์ ,อัศนัย เทียนทอง , ภคกัญญา เจริญยศ ,เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ,ศรุต วิจิตรานนท์ Detail : สลักจิต หรือ จอย พ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะที่เธออายุยังน้อย จอยจึงถูกส่งตัวมาอยู่กับเจ้าคุณภักดีบดินทร ผู้เป็นปู่แต่ถูกขับไสให้ไปอยู่เรือนเล็กกับแม่เจิด ต้นห้องและลูกสาวชื่อใจภักดิ์ ไม่นานจอยได้รู้ความจริงว่าภาคภูมิ พ่อของเธอถูกเจ้าคุณปู่ตัดออกจากตระกูล เพราะภาคภูมิจะแต่งงานกับมากาเร็ตแม่ของเธอที่เป็นชาวอังกฤษ ทั้งๆ ที่ได้หมั้นกับม.ร.ว.จันทรา ธิดาของม.จ.รังสิมันต์ ซึ่งเป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนสนิทของเจ้าคุณ สลักจิต ออกอากาศ ทางช่อง […]

Read more

Salak Chit Ep.9 สลักจิต พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์ ,เต็มฟ้า กฤษณายุธ ,พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร , ชลวิทย์ มีทองคำ ,ศรุชา เพชรโรจน์ ,อัศนัย เทียนทอง , ภคกัญญา เจริญยศ ,เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ,ศรุต วิจิตรานนท์ Detail : สลักจิต หรือ จอย พ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะที่เธออายุยังน้อย จอยจึงถูกส่งตัวมาอยู่กับเจ้าคุณภักดีบดินทร ผู้เป็นปู่แต่ถูกขับไสให้ไปอยู่เรือนเล็กกับแม่เจิด ต้นห้องและลูกสาวชื่อใจภักดิ์ ไม่นานจอยได้รู้ความจริงว่าภาคภูมิ พ่อของเธอถูกเจ้าคุณปู่ตัดออกจากตระกูล เพราะภาคภูมิจะแต่งงานกับมากาเร็ตแม่ของเธอที่เป็นชาวอังกฤษ ทั้งๆ ที่ได้หมั้นกับม.ร.ว.จันทรา ธิดาของม.จ.รังสิมันต์ ซึ่งเป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนสนิทของเจ้าคุณ สลักจิต ออกอากาศ ทางช่อง […]

Read more

Salak Chit Ep.8 สลักจิต พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์ ,เต็มฟ้า กฤษณายุธ ,พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร , ชลวิทย์ มีทองคำ ,ศรุชา เพชรโรจน์ ,อัศนัย เทียนทอง , ภคกัญญา เจริญยศ ,เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ,ศรุต วิจิตรานนท์ Detail : สลักจิต หรือ จอย พ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะที่เธออายุยังน้อย จอยจึงถูกส่งตัวมาอยู่กับเจ้าคุณภักดีบดินทร ผู้เป็นปู่แต่ถูกขับไสให้ไปอยู่เรือนเล็กกับแม่เจิด ต้นห้องและลูกสาวชื่อใจภักดิ์ ไม่นานจอยได้รู้ความจริงว่าภาคภูมิ พ่อของเธอถูกเจ้าคุณปู่ตัดออกจากตระกูล เพราะภาคภูมิจะแต่งงานกับมากาเร็ตแม่ของเธอที่เป็นชาวอังกฤษ ทั้งๆ ที่ได้หมั้นกับม.ร.ว.จันทรา ธิดาของม.จ.รังสิมันต์ ซึ่งเป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนสนิทของเจ้าคุณ สลักจิต ออกอากาศ ทางช่อง […]

Read more

Salak Chit Ep.7 สลักจิต พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์ ,เต็มฟ้า กฤษณายุธ ,พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร , ชลวิทย์ มีทองคำ ,ศรุชา เพชรโรจน์ ,อัศนัย เทียนทอง , ภคกัญญา เจริญยศ ,เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ,ศรุต วิจิตรานนท์ Detail : สลักจิต หรือ จอย พ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะที่เธออายุยังน้อย จอยจึงถูกส่งตัวมาอยู่กับเจ้าคุณภักดีบดินทร ผู้เป็นปู่แต่ถูกขับไสให้ไปอยู่เรือนเล็กกับแม่เจิด ต้นห้องและลูกสาวชื่อใจภักดิ์ ไม่นานจอยได้รู้ความจริงว่าภาคภูมิ พ่อของเธอถูกเจ้าคุณปู่ตัดออกจากตระกูล เพราะภาคภูมิจะแต่งงานกับมากาเร็ตแม่ของเธอที่เป็นชาวอังกฤษ ทั้งๆ ที่ได้หมั้นกับม.ร.ว.จันทรา ธิดาของม.จ.รังสิมันต์ ซึ่งเป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนสนิทของเจ้าคุณ สลักจิต ออกอากาศ ทางช่อง […]

Read more

Salak Chit Ep.6 สลักจิต พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์ ,เต็มฟ้า กฤษณายุธ ,พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร , ชลวิทย์ มีทองคำ ,ศรุชา เพชรโรจน์ ,อัศนัย เทียนทอง , ภคกัญญา เจริญยศ ,เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ,ศรุต วิจิตรานนท์ Detail : สลักจิต หรือ จอย พ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะที่เธออายุยังน้อย จอยจึงถูกส่งตัวมาอยู่กับเจ้าคุณภักดีบดินทร ผู้เป็นปู่แต่ถูกขับไสให้ไปอยู่เรือนเล็กกับแม่เจิด ต้นห้องและลูกสาวชื่อใจภักดิ์ ไม่นานจอยได้รู้ความจริงว่าภาคภูมิ พ่อของเธอถูกเจ้าคุณปู่ตัดออกจากตระกูล เพราะภาคภูมิจะแต่งงานกับมากาเร็ตแม่ของเธอที่เป็นชาวอังกฤษ ทั้งๆ ที่ได้หมั้นกับม.ร.ว.จันทรา ธิดาของม.จ.รังสิมันต์ ซึ่งเป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนสนิทของเจ้าคุณ สลักจิต ออกอากาศ ทางช่อง […]

Read more

Salak Chit Ep.5 สลักจิต พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์ ,เต็มฟ้า กฤษณายุธ ,พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร , ชลวิทย์ มีทองคำ ,ศรุชา เพชรโรจน์ ,อัศนัย เทียนทอง , ภคกัญญา เจริญยศ ,เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ,ศรุต วิจิตรานนท์ Detail : สลักจิต หรือ จอย พ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะที่เธออายุยังน้อย จอยจึงถูกส่งตัวมาอยู่กับเจ้าคุณภักดีบดินทร ผู้เป็นปู่แต่ถูกขับไสให้ไปอยู่เรือนเล็กกับแม่เจิด ต้นห้องและลูกสาวชื่อใจภักดิ์ ไม่นานจอยได้รู้ความจริงว่าภาคภูมิ พ่อของเธอถูกเจ้าคุณปู่ตัดออกจากตระกูล เพราะภาคภูมิจะแต่งงานกับมากาเร็ตแม่ของเธอที่เป็นชาวอังกฤษ ทั้งๆ ที่ได้หมั้นกับม.ร.ว.จันทรา ธิดาของม.จ.รังสิมันต์ ซึ่งเป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนสนิทของเจ้าคุณ สลักจิต ออกอากาศ ทางช่อง […]

Read more

Salak Chit Ep.4 สลักจิต พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์ ,เต็มฟ้า กฤษณายุธ ,พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร , ชลวิทย์ มีทองคำ ,ศรุชา เพชรโรจน์ ,อัศนัย เทียนทอง , ภคกัญญา เจริญยศ ,เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ,ศรุต วิจิตรานนท์ Detail : สลักจิต หรือ จอย พ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะที่เธออายุยังน้อย จอยจึงถูกส่งตัวมาอยู่กับเจ้าคุณภักดีบดินทร ผู้เป็นปู่แต่ถูกขับไสให้ไปอยู่เรือนเล็กกับแม่เจิด ต้นห้องและลูกสาวชื่อใจภักดิ์ ไม่นานจอยได้รู้ความจริงว่าภาคภูมิ พ่อของเธอถูกเจ้าคุณปู่ตัดออกจากตระกูล เพราะภาคภูมิจะแต่งงานกับมากาเร็ตแม่ของเธอที่เป็นชาวอังกฤษ ทั้งๆ ที่ได้หมั้นกับม.ร.ว.จันทรา ธิดาของม.จ.รังสิมันต์ ซึ่งเป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนสนิทของเจ้าคุณ สลักจิต ออกอากาศ ทางช่อง […]

Read more

Salak Chit Ep.3 สลักจิต พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์ ,เต็มฟ้า กฤษณายุธ ,พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร , ชลวิทย์ มีทองคำ ,ศรุชา เพชรโรจน์ ,อัศนัย เทียนทอง , ภคกัญญา เจริญยศ ,เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ,ศรุต วิจิตรานนท์ Detail : สลักจิต หรือ จอย พ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะที่เธออายุยังน้อย จอยจึงถูกส่งตัวมาอยู่กับเจ้าคุณภักดีบดินทร ผู้เป็นปู่แต่ถูกขับไสให้ไปอยู่เรือนเล็กกับแม่เจิด ต้นห้องและลูกสาวชื่อใจภักดิ์ ไม่นานจอยได้รู้ความจริงว่าภาคภูมิ พ่อของเธอถูกเจ้าคุณปู่ตัดออกจากตระกูล เพราะภาคภูมิจะแต่งงานกับมากาเร็ตแม่ของเธอที่เป็นชาวอังกฤษ ทั้งๆ ที่ได้หมั้นกับม.ร.ว.จันทรา ธิดาของม.จ.รังสิมันต์ ซึ่งเป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนสนิทของเจ้าคุณ สลักจิต ออกอากาศ ทางช่อง […]

Read more

Salak Chit Ep.2 สลักจิต พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์ ,เต็มฟ้า กฤษณายุธ ,พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร , ชลวิทย์ มีทองคำ ,ศรุชา เพชรโรจน์ ,อัศนัย เทียนทอง , ภคกัญญา เจริญยศ ,เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ,ศรุต วิจิตรานนท์ Detail : สลักจิต หรือ จอย พ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะที่เธออายุยังน้อย จอยจึงถูกส่งตัวมาอยู่กับเจ้าคุณภักดีบดินทร ผู้เป็นปู่แต่ถูกขับไสให้ไปอยู่เรือนเล็กกับแม่เจิด ต้นห้องและลูกสาวชื่อใจภักดิ์ ไม่นานจอยได้รู้ความจริงว่าภาคภูมิ พ่อของเธอถูกเจ้าคุณปู่ตัดออกจากตระกูล เพราะภาคภูมิจะแต่งงานกับมากาเร็ตแม่ของเธอที่เป็นชาวอังกฤษ ทั้งๆ ที่ได้หมั้นกับม.ร.ว.จันทรา ธิดาของม.จ.รังสิมันต์ ซึ่งเป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนสนิทของเจ้าคุณ สลักจิต ออกอากาศ ทางช่อง […]

Read more

Salak Chit Ep.1 สลักจิต พิธีกร นักแสดง : ศรราม เทพพิทักษ์ ,เต็มฟ้า กฤษณายุธ ,พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร , ชลวิทย์ มีทองคำ ,ศรุชา เพชรโรจน์ ,อัศนัย เทียนทอง , ภคกัญญา เจริญยศ ,เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ,ศรุต วิจิตรานนท์ Detail : สลักจิต หรือ จอย พ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะที่เธออายุยังน้อย จอยจึงถูกส่งตัวมาอยู่กับเจ้าคุณภักดีบดินทร ผู้เป็นปู่แต่ถูกขับไสให้ไปอยู่เรือนเล็กกับแม่เจิด ต้นห้องและลูกสาวชื่อใจภักดิ์ ไม่นานจอยได้รู้ความจริงว่าภาคภูมิ พ่อของเธอถูกเจ้าคุณปู่ตัดออกจากตระกูล เพราะภาคภูมิจะแต่งงานกับมากาเร็ตแม่ของเธอที่เป็นชาวอังกฤษ ทั้งๆ ที่ได้หมั้นกับม.ร.ว.จันทรา ธิดาของม.จ.รังสิมันต์ ซึ่งเป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนสนิทของเจ้าคุณ สลักจิต ออกอากาศ ทางช่อง OneHD […]

Read more