Pritsana AAKat Ep.12 ปริศนาอาฆาต พิธีกร นักแสดง : ภัทร-เอกแสงกุล, กวิสรา-ฮาวรังษี, ณัฐกิตติ์-นันทพานิช Detail : เรื่อง ปริศนาอาฆาต เป็นเรื่องราวของ เคน นักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด เข้ามาหางานทํางานในกรุงเทพฯ เขาอยากเป็นช่างภาพ แต่ฝีมือถ่ายรูปก็งั้น ๆ แถมกล้องเป็นของตัวเองก็ไม่มีจึงทําให้ตอนนี้ตกงาน ค่าห้องเช่าก็ไม่มีจ่าย จะกลับบ้านแบบไม่มีงานทําก็ไม่ได้ เพราะที่บ้านก็ฐานะไม่ดี เขาทั้งจน ทั้งเครียด แต่โชคดีที่ลุงข้างห้องจะต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เลยเสนอให้วินไปทํางานแทนอาทิตย์นึง แต่วินไม่ทันได้ถามว่างานอะไร ซึ่งงานนั้นก็คือ เจ้าหน้าที่ห้องดับจิตกะกลางคืน วินเป็นคนกลัวผีมาก ๆ แต่เพื่อความอยู่รอดเขาต้องทํางานนี้ให้ได้ คืนแรกที่วินไปทำงานเขาก็เจอดี เมื่อผีกระโปรงแดงมาหลอกหลอน เพราะเธอตายไม่ธรรมดา เธอถูกฆ่ารัดคอแล้วชักขึ้นไปไว้บนยอดเสาธง จนเป็นข่าวดังไปทั่ว นอกจากนี้วินยังต้องเจอกับผีนักว่ายน้ำ ผีตัวขาด และผีตุ๊กตามนุษย์ เขารู้สึกว่าผีเหล่านี้คงต้องการให้เขาช่วยทําอะไรสักอย่าง ปริศนาอาฆาต ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร ปริศนาอาฆาต ออกอากาศ เวลา 20.00 – 21.00 […]

Read more

Pritsana AAKat Ep.11 ปริศนาอาฆาต พิธีกร นักแสดง : ภัทร-เอกแสงกุล, กวิสรา-ฮาวรังษี, ณัฐกิตติ์-นันทพานิช Detail : เรื่อง ปริศนาอาฆาต เป็นเรื่องราวของ เคน นักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด เข้ามาหางานทํางานในกรุงเทพฯ เขาอยากเป็นช่างภาพ แต่ฝีมือถ่ายรูปก็งั้น ๆ แถมกล้องเป็นของตัวเองก็ไม่มีจึงทําให้ตอนนี้ตกงาน ค่าห้องเช่าก็ไม่มีจ่าย จะกลับบ้านแบบไม่มีงานทําก็ไม่ได้ เพราะที่บ้านก็ฐานะไม่ดี เขาทั้งจน ทั้งเครียด แต่โชคดีที่ลุงข้างห้องจะต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เลยเสนอให้วินไปทํางานแทนอาทิตย์นึง แต่วินไม่ทันได้ถามว่างานอะไร ซึ่งงานนั้นก็คือ เจ้าหน้าที่ห้องดับจิตกะกลางคืน วินเป็นคนกลัวผีมาก ๆ แต่เพื่อความอยู่รอดเขาต้องทํางานนี้ให้ได้ คืนแรกที่วินไปทำงานเขาก็เจอดี เมื่อผีกระโปรงแดงมาหลอกหลอน เพราะเธอตายไม่ธรรมดา เธอถูกฆ่ารัดคอแล้วชักขึ้นไปไว้บนยอดเสาธง จนเป็นข่าวดังไปทั่ว นอกจากนี้วินยังต้องเจอกับผีนักว่ายน้ำ ผีตัวขาด และผีตุ๊กตามนุษย์ เขารู้สึกว่าผีเหล่านี้คงต้องการให้เขาช่วยทําอะไรสักอย่าง ปริศนาอาฆาต ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร ปริศนาอาฆาต ออกอากาศ เวลา 20.00 – 21.00 […]

Read more

Pritsana AAKat Ep.10 ปริศนาอาฆาต พิธีกร นักแสดง : ภัทร-เอกแสงกุล, กวิสรา-ฮาวรังษี, ณัฐกิตติ์-นันทพานิช Detail : เรื่อง ปริศนาอาฆาต เป็นเรื่องราวของ เคน นักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด เข้ามาหางานทํางานในกรุงเทพฯ เขาอยากเป็นช่างภาพ แต่ฝีมือถ่ายรูปก็งั้น ๆ แถมกล้องเป็นของตัวเองก็ไม่มีจึงทําให้ตอนนี้ตกงาน ค่าห้องเช่าก็ไม่มีจ่าย จะกลับบ้านแบบไม่มีงานทําก็ไม่ได้ เพราะที่บ้านก็ฐานะไม่ดี เขาทั้งจน ทั้งเครียด แต่โชคดีที่ลุงข้างห้องจะต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เลยเสนอให้วินไปทํางานแทนอาทิตย์นึง แต่วินไม่ทันได้ถามว่างานอะไร ซึ่งงานนั้นก็คือ เจ้าหน้าที่ห้องดับจิตกะกลางคืน วินเป็นคนกลัวผีมาก ๆ แต่เพื่อความอยู่รอดเขาต้องทํางานนี้ให้ได้ คืนแรกที่วินไปทำงานเขาก็เจอดี เมื่อผีกระโปรงแดงมาหลอกหลอน เพราะเธอตายไม่ธรรมดา เธอถูกฆ่ารัดคอแล้วชักขึ้นไปไว้บนยอดเสาธง จนเป็นข่าวดังไปทั่ว นอกจากนี้วินยังต้องเจอกับผีนักว่ายน้ำ ผีตัวขาด และผีตุ๊กตามนุษย์ เขารู้สึกว่าผีเหล่านี้คงต้องการให้เขาช่วยทําอะไรสักอย่าง ปริศนาอาฆาต ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร ปริศนาอาฆาต ออกอากาศ เวลา 20.00 – 21.00 […]

Read more

Pritsana AAKat Ep.9 ปริศนาอาฆาต พิธีกร นักแสดง : ภัทร-เอกแสงกุล, กวิสรา-ฮาวรังษี, ณัฐกิตติ์-นันทพานิช Detail : เรื่อง ปริศนาอาฆาต เป็นเรื่องราวของ เคน นักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด เข้ามาหางานทํางานในกรุงเทพฯ เขาอยากเป็นช่างภาพ แต่ฝีมือถ่ายรูปก็งั้น ๆ แถมกล้องเป็นของตัวเองก็ไม่มีจึงทําให้ตอนนี้ตกงาน ค่าห้องเช่าก็ไม่มีจ่าย จะกลับบ้านแบบไม่มีงานทําก็ไม่ได้ เพราะที่บ้านก็ฐานะไม่ดี เขาทั้งจน ทั้งเครียด แต่โชคดีที่ลุงข้างห้องจะต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เลยเสนอให้วินไปทํางานแทนอาทิตย์นึง แต่วินไม่ทันได้ถามว่างานอะไร ซึ่งงานนั้นก็คือ เจ้าหน้าที่ห้องดับจิตกะกลางคืน วินเป็นคนกลัวผีมาก ๆ แต่เพื่อความอยู่รอดเขาต้องทํางานนี้ให้ได้ คืนแรกที่วินไปทำงานเขาก็เจอดี เมื่อผีกระโปรงแดงมาหลอกหลอน เพราะเธอตายไม่ธรรมดา เธอถูกฆ่ารัดคอแล้วชักขึ้นไปไว้บนยอดเสาธง จนเป็นข่าวดังไปทั่ว นอกจากนี้วินยังต้องเจอกับผีนักว่ายน้ำ ผีตัวขาด และผีตุ๊กตามนุษย์ เขารู้สึกว่าผีเหล่านี้คงต้องการให้เขาช่วยทําอะไรสักอย่าง ปริศนาอาฆาต ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร ปริศนาอาฆาต ออกอากาศ เวลา 20.00 – 21.00 […]

Read more

Pritsana AAKat Ep.8 ปริศนาอาฆาต พิธีกร นักแสดง : ภัทร-เอกแสงกุล, กวิสรา-ฮาวรังษี, ณัฐกิตติ์-นันทพานิช Detail : เรื่อง ปริศนาอาฆาต เป็นเรื่องราวของ เคน นักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด เข้ามาหางานทํางานในกรุงเทพฯ เขาอยากเป็นช่างภาพ แต่ฝีมือถ่ายรูปก็งั้น ๆ แถมกล้องเป็นของตัวเองก็ไม่มีจึงทําให้ตอนนี้ตกงาน ค่าห้องเช่าก็ไม่มีจ่าย จะกลับบ้านแบบไม่มีงานทําก็ไม่ได้ เพราะที่บ้านก็ฐานะไม่ดี เขาทั้งจน ทั้งเครียด แต่โชคดีที่ลุงข้างห้องจะต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เลยเสนอให้วินไปทํางานแทนอาทิตย์นึง แต่วินไม่ทันได้ถามว่างานอะไร ซึ่งงานนั้นก็คือ เจ้าหน้าที่ห้องดับจิตกะกลางคืน วินเป็นคนกลัวผีมาก ๆ แต่เพื่อความอยู่รอดเขาต้องทํางานนี้ให้ได้ คืนแรกที่วินไปทำงานเขาก็เจอดี เมื่อผีกระโปรงแดงมาหลอกหลอน เพราะเธอตายไม่ธรรมดา เธอถูกฆ่ารัดคอแล้วชักขึ้นไปไว้บนยอดเสาธง จนเป็นข่าวดังไปทั่ว นอกจากนี้วินยังต้องเจอกับผีนักว่ายน้ำ ผีตัวขาด และผีตุ๊กตามนุษย์ เขารู้สึกว่าผีเหล่านี้คงต้องการให้เขาช่วยทําอะไรสักอย่าง ปริศนาอาฆาต ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร ปริศนาอาฆาต ออกอากาศ เวลา 20.00 – 21.00 […]

Read more

Pritsana AAKat Ep.7 ปริศนาอาฆาต พิธีกร นักแสดง : ภัทร-เอกแสงกุล, กวิสรา-ฮาวรังษี, ณัฐกิตติ์-นันทพานิช Detail : เรื่อง ปริศนาอาฆาต เป็นเรื่องราวของ เคน นักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด เข้ามาหางานทํางานในกรุงเทพฯ เขาอยากเป็นช่างภาพ แต่ฝีมือถ่ายรูปก็งั้น ๆ แถมกล้องเป็นของตัวเองก็ไม่มีจึงทําให้ตอนนี้ตกงาน ค่าห้องเช่าก็ไม่มีจ่าย จะกลับบ้านแบบไม่มีงานทําก็ไม่ได้ เพราะที่บ้านก็ฐานะไม่ดี เขาทั้งจน ทั้งเครียด แต่โชคดีที่ลุงข้างห้องจะต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เลยเสนอให้วินไปทํางานแทนอาทิตย์นึง แต่วินไม่ทันได้ถามว่างานอะไร ซึ่งงานนั้นก็คือ เจ้าหน้าที่ห้องดับจิตกะกลางคืน วินเป็นคนกลัวผีมาก ๆ แต่เพื่อความอยู่รอดเขาต้องทํางานนี้ให้ได้ คืนแรกที่วินไปทำงานเขาก็เจอดี เมื่อผีกระโปรงแดงมาหลอกหลอน เพราะเธอตายไม่ธรรมดา เธอถูกฆ่ารัดคอแล้วชักขึ้นไปไว้บนยอดเสาธง จนเป็นข่าวดังไปทั่ว นอกจากนี้วินยังต้องเจอกับผีนักว่ายน้ำ ผีตัวขาด และผีตุ๊กตามนุษย์ เขารู้สึกว่าผีเหล่านี้คงต้องการให้เขาช่วยทําอะไรสักอย่าง ปริศนาอาฆาต ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร ปริศนาอาฆาต ออกอากาศ เวลา 20.00 – 21.00 […]

Read more

Pritsana AAKat Ep.6 ปริศนาอาฆาต พิธีกร นักแสดง : ภัทร-เอกแสงกุล, กวิสรา-ฮาวรังษี, ณัฐกิตติ์-นันทพานิช Detail : เรื่อง ปริศนาอาฆาต เป็นเรื่องราวของ เคน นักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด เข้ามาหางานทํางานในกรุงเทพฯ เขาอยากเป็นช่างภาพ แต่ฝีมือถ่ายรูปก็งั้น ๆ แถมกล้องเป็นของตัวเองก็ไม่มีจึงทําให้ตอนนี้ตกงาน ค่าห้องเช่าก็ไม่มีจ่าย จะกลับบ้านแบบไม่มีงานทําก็ไม่ได้ เพราะที่บ้านก็ฐานะไม่ดี เขาทั้งจน ทั้งเครียด แต่โชคดีที่ลุงข้างห้องจะต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เลยเสนอให้วินไปทํางานแทนอาทิตย์นึง แต่วินไม่ทันได้ถามว่างานอะไร ซึ่งงานนั้นก็คือ เจ้าหน้าที่ห้องดับจิตกะกลางคืน วินเป็นคนกลัวผีมาก ๆ แต่เพื่อความอยู่รอดเขาต้องทํางานนี้ให้ได้ คืนแรกที่วินไปทำงานเขาก็เจอดี เมื่อผีกระโปรงแดงมาหลอกหลอน เพราะเธอตายไม่ธรรมดา เธอถูกฆ่ารัดคอแล้วชักขึ้นไปไว้บนยอดเสาธง จนเป็นข่าวดังไปทั่ว นอกจากนี้วินยังต้องเจอกับผีนักว่ายน้ำ ผีตัวขาด และผีตุ๊กตามนุษย์ เขารู้สึกว่าผีเหล่านี้คงต้องการให้เขาช่วยทําอะไรสักอย่าง ปริศนาอาฆาต ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร ปริศนาอาฆาต ออกอากาศ เวลา 20.00 – 21.00 […]

Read more

Pritsana AAKat Ep.5 ปริศนาอาฆาต พิธีกร นักแสดง : ภัทร-เอกแสงกุล, กวิสรา-ฮาวรังษี, ณัฐกิตติ์-นันทพานิช Detail : เรื่อง ปริศนาอาฆาต เป็นเรื่องราวของ เคน นักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด เข้ามาหางานทํางานในกรุงเทพฯ เขาอยากเป็นช่างภาพ แต่ฝีมือถ่ายรูปก็งั้น ๆ แถมกล้องเป็นของตัวเองก็ไม่มีจึงทําให้ตอนนี้ตกงาน ค่าห้องเช่าก็ไม่มีจ่าย จะกลับบ้านแบบไม่มีงานทําก็ไม่ได้ เพราะที่บ้านก็ฐานะไม่ดี เขาทั้งจน ทั้งเครียด แต่โชคดีที่ลุงข้างห้องจะต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เลยเสนอให้วินไปทํางานแทนอาทิตย์นึง แต่วินไม่ทันได้ถามว่างานอะไร ซึ่งงานนั้นก็คือ เจ้าหน้าที่ห้องดับจิตกะกลางคืน วินเป็นคนกลัวผีมาก ๆ แต่เพื่อความอยู่รอดเขาต้องทํางานนี้ให้ได้ คืนแรกที่วินไปทำงานเขาก็เจอดี เมื่อผีกระโปรงแดงมาหลอกหลอน เพราะเธอตายไม่ธรรมดา เธอถูกฆ่ารัดคอแล้วชักขึ้นไปไว้บนยอดเสาธง จนเป็นข่าวดังไปทั่ว นอกจากนี้วินยังต้องเจอกับผีนักว่ายน้ำ ผีตัวขาด และผีตุ๊กตามนุษย์ เขารู้สึกว่าผีเหล่านี้คงต้องการให้เขาช่วยทําอะไรสักอย่าง ปริศนาอาฆาต ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร ปริศนาอาฆาต ออกอากาศ เวลา 20.00 – 21.00 […]

Read more

Pritsana AAKat Ep.4 ปริศนาอาฆาต พิธีกร นักแสดง : ภัทร-เอกแสงกุล, กวิสรา-ฮาวรังษี, ณัฐกิตติ์-นันทพานิช Detail : เรื่อง ปริศนาอาฆาต เป็นเรื่องราวของ เคน นักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด เข้ามาหางานทํางานในกรุงเทพฯ เขาอยากเป็นช่างภาพ แต่ฝีมือถ่ายรูปก็งั้น ๆ แถมกล้องเป็นของตัวเองก็ไม่มีจึงทําให้ตอนนี้ตกงาน ค่าห้องเช่าก็ไม่มีจ่าย จะกลับบ้านแบบไม่มีงานทําก็ไม่ได้ เพราะที่บ้านก็ฐานะไม่ดี เขาทั้งจน ทั้งเครียด แต่โชคดีที่ลุงข้างห้องจะต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เลยเสนอให้วินไปทํางานแทนอาทิตย์นึง แต่วินไม่ทันได้ถามว่างานอะไร ซึ่งงานนั้นก็คือ เจ้าหน้าที่ห้องดับจิตกะกลางคืน วินเป็นคนกลัวผีมาก ๆ แต่เพื่อความอยู่รอดเขาต้องทํางานนี้ให้ได้ คืนแรกที่วินไปทำงานเขาก็เจอดี เมื่อผีกระโปรงแดงมาหลอกหลอน เพราะเธอตายไม่ธรรมดา เธอถูกฆ่ารัดคอแล้วชักขึ้นไปไว้บนยอดเสาธง จนเป็นข่าวดังไปทั่ว นอกจากนี้วินยังต้องเจอกับผีนักว่ายน้ำ ผีตัวขาด และผีตุ๊กตามนุษย์ เขารู้สึกว่าผีเหล่านี้คงต้องการให้เขาช่วยทําอะไรสักอย่าง ปริศนาอาฆาต ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร ปริศนาอาฆาต ออกอากาศ เวลา 20.00 – 21.00 […]

Read more

Pritsana AAKat Ep.3 ปริศนาอาฆาต พิธีกร นักแสดง : ภัทร-เอกแสงกุล, กวิสรา-ฮาวรังษี, ณัฐกิตติ์-นันทพานิช Detail : เรื่อง ปริศนาอาฆาต เป็นเรื่องราวของ เคน นักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด เข้ามาหางานทํางานในกรุงเทพฯ เขาอยากเป็นช่างภาพ แต่ฝีมือถ่ายรูปก็งั้น ๆ แถมกล้องเป็นของตัวเองก็ไม่มีจึงทําให้ตอนนี้ตกงาน ค่าห้องเช่าก็ไม่มีจ่าย จะกลับบ้านแบบไม่มีงานทําก็ไม่ได้ เพราะที่บ้านก็ฐานะไม่ดี เขาทั้งจน ทั้งเครียด แต่โชคดีที่ลุงข้างห้องจะต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เลยเสนอให้วินไปทํางานแทนอาทิตย์นึง แต่วินไม่ทันได้ถามว่างานอะไร ซึ่งงานนั้นก็คือ เจ้าหน้าที่ห้องดับจิตกะกลางคืน วินเป็นคนกลัวผีมาก ๆ แต่เพื่อความอยู่รอดเขาต้องทํางานนี้ให้ได้ คืนแรกที่วินไปทำงานเขาก็เจอดี เมื่อผีกระโปรงแดงมาหลอกหลอน เพราะเธอตายไม่ธรรมดา เธอถูกฆ่ารัดคอแล้วชักขึ้นไปไว้บนยอดเสาธง จนเป็นข่าวดังไปทั่ว นอกจากนี้วินยังต้องเจอกับผีนักว่ายน้ำ ผีตัวขาด และผีตุ๊กตามนุษย์ เขารู้สึกว่าผีเหล่านี้คงต้องการให้เขาช่วยทําอะไรสักอย่าง ปริศนาอาฆาต ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร ปริศนาอาฆาต ออกอากาศ เวลา 20.00 – 21.00 […]

Read more

Pritsana AAKat Ep.2 ปริศนาอาฆาต พิธีกร นักแสดง : ภัทร-เอกแสงกุล, กวิสรา-ฮาวรังษี, ณัฐกิตติ์-นันทพานิช Detail : เรื่อง ปริศนาอาฆาต เป็นเรื่องราวของ เคน นักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด เข้ามาหางานทํางานในกรุงเทพฯ เขาอยากเป็นช่างภาพ แต่ฝีมือถ่ายรูปก็งั้น ๆ แถมกล้องเป็นของตัวเองก็ไม่มีจึงทําให้ตอนนี้ตกงาน ค่าห้องเช่าก็ไม่มีจ่าย จะกลับบ้านแบบไม่มีงานทําก็ไม่ได้ เพราะที่บ้านก็ฐานะไม่ดี เขาทั้งจน ทั้งเครียด แต่โชคดีที่ลุงข้างห้องจะต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เลยเสนอให้วินไปทํางานแทนอาทิตย์นึง แต่วินไม่ทันได้ถามว่างานอะไร ซึ่งงานนั้นก็คือ เจ้าหน้าที่ห้องดับจิตกะกลางคืน วินเป็นคนกลัวผีมาก ๆ แต่เพื่อความอยู่รอดเขาต้องทํางานนี้ให้ได้ คืนแรกที่วินไปทำงานเขาก็เจอดี เมื่อผีกระโปรงแดงมาหลอกหลอน เพราะเธอตายไม่ธรรมดา เธอถูกฆ่ารัดคอแล้วชักขึ้นไปไว้บนยอดเสาธง จนเป็นข่าวดังไปทั่ว นอกจากนี้วินยังต้องเจอกับผีนักว่ายน้ำ ผีตัวขาด และผีตุ๊กตามนุษย์ เขารู้สึกว่าผีเหล่านี้คงต้องการให้เขาช่วยทําอะไรสักอย่าง ปริศนาอาฆาต ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร ปริศนาอาฆาต ออกอากาศ เวลา 20.00 – 21.00 […]

Read more

Pritsana AAKat Ep.1 ปริศนาอาฆาต พิธีกร นักแสดง : ภัทร-เอกแสงกุล, กวิสรา-ฮาวรังษี, ณัฐกิตติ์-นันทพานิช Detail : เรื่อง ปริศนาอาฆาต เป็นเรื่องราวของ เคน นักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด เข้ามาหางานทํางานในกรุงเทพฯ เขาอยากเป็นช่างภาพ แต่ฝีมือถ่ายรูปก็งั้น ๆ แถมกล้องเป็นของตัวเองก็ไม่มีจึงทําให้ตอนนี้ตกงาน ค่าห้องเช่าก็ไม่มีจ่าย จะกลับบ้านแบบไม่มีงานทําก็ไม่ได้ เพราะที่บ้านก็ฐานะไม่ดี เขาทั้งจน ทั้งเครียด แต่โชคดีที่ลุงข้างห้องจะต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เลยเสนอให้วินไปทํางานแทนอาทิตย์นึง แต่วินไม่ทันได้ถามว่างานอะไร ซึ่งงานนั้นก็คือ เจ้าหน้าที่ห้องดับจิตกะกลางคืน วินเป็นคนกลัวผีมาก ๆ แต่เพื่อความอยู่รอดเขาต้องทํางานนี้ให้ได้ คืนแรกที่วินไปทำงานเขาก็เจอดี เมื่อผีกระโปรงแดงมาหลอกหลอน เพราะเธอตายไม่ธรรมดา เธอถูกฆ่ารัดคอแล้วชักขึ้นไปไว้บนยอดเสาธง จนเป็นข่าวดังไปทั่ว นอกจากนี้วินยังต้องเจอกับผีนักว่ายน้ำ ผีตัวขาด และผีตุ๊กตามนุษย์ เขารู้สึกว่าผีเหล่านี้คงต้องการให้เขาช่วยทําอะไรสักอย่าง ปริศนาอาฆาต ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร ปริศนาอาฆาต ออกอากาศ เวลา 20.00 – 21.00 […]

Read more