Khon La Lok Ep.15 คนละโลก พิธีกร นักแสดง : ซี ศิวัฒน์-โชติชัยชรินทร์, ปู ไปรยา-สวนดอกไม้ Detail : เรื่อง คนละโลก เป็นเรื่องราวของหนุ่มสู้ชีวิต รักครอบครัว เขามองโลกเป็นสองด้านคือ โลกของคนรวย และคนจน แต่เมื่อดันไปตกหลุมรัก สาวสวยฐานะดี เขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางให้เธอและเขา มาอยู่ในโลกเดียวกัน แต่เมื่อโลกใบนี้ ไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาวาดฝัน แถมครอบครัวที่เขารัก กลับถูกกระทำอย่างไม่ปรานี จนทำให้เขายอมหันหลังให้กับความดี ก่อนจะกลับมาในฐานะมหาเศรษฐี และพร้อมที่จะเอาคืนกับคนทุกคนอย่างสาสม เรื่อง คนละโลก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร เรื่องคนละโลก ออกอากาศเวลา 20.27 – 22.39 น

Read more

Khon La Lok Ep.15 คนละโลก พิธีกร นักแสดง : ซี ศิวัฒน์-โชติชัยชรินทร์, ปู ไปรยา-สวนดอกไม้ Detail : เรื่อง คนละโลก เป็นเรื่องราวของหนุ่มสู้ชีวิต รักครอบครัว เขามองโลกเป็นสองด้านคือ โลกของคนรวย และคนจน แต่เมื่อดันไปตกหลุมรัก สาวสวยฐานะดี เขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางให้เธอและเขา มาอยู่ในโลกเดียวกัน แต่เมื่อโลกใบนี้ ไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาวาดฝัน แถมครอบครัวที่เขารัก กลับถูกกระทำอย่างไม่ปรานี จนทำให้เขายอมหันหลังให้กับความดี ก่อนจะกลับมาในฐานะมหาเศรษฐี และพร้อมที่จะเอาคืนกับคนทุกคนอย่างสาสม เรื่อง คนละโลก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร เรื่องคนละโลก ออกอากาศเวลา 20.27 – 22.39 น

Read more

Khon La Lok Ep.14 คนละโลก พิธีกร นักแสดง : ซี ศิวัฒน์-โชติชัยชรินทร์, ปู ไปรยา-สวนดอกไม้ Detail : เรื่อง คนละโลก เป็นเรื่องราวของหนุ่มสู้ชีวิต รักครอบครัว เขามองโลกเป็นสองด้านคือ โลกของคนรวย และคนจน แต่เมื่อดันไปตกหลุมรัก สาวสวยฐานะดี เขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางให้เธอและเขา มาอยู่ในโลกเดียวกัน แต่เมื่อโลกใบนี้ ไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาวาดฝัน แถมครอบครัวที่เขารัก กลับถูกกระทำอย่างไม่ปรานี จนทำให้เขายอมหันหลังให้กับความดี ก่อนจะกลับมาในฐานะมหาเศรษฐี และพร้อมที่จะเอาคืนกับคนทุกคนอย่างสาสม เรื่อง คนละโลก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร เรื่องคนละโลก ออกอากาศเวลา 20.27 – 22.39 น

Read more

Khon La Lok Ep.13 คนละโลก พิธีกร นักแสดง : ซี ศิวัฒน์-โชติชัยชรินทร์, ปู ไปรยา-สวนดอกไม้ Detail : เรื่อง คนละโลก เป็นเรื่องราวของหนุ่มสู้ชีวิต รักครอบครัว เขามองโลกเป็นสองด้านคือ โลกของคนรวย และคนจน แต่เมื่อดันไปตกหลุมรัก สาวสวยฐานะดี เขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางให้เธอและเขา มาอยู่ในโลกเดียวกัน แต่เมื่อโลกใบนี้ ไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาวาดฝัน แถมครอบครัวที่เขารัก กลับถูกกระทำอย่างไม่ปรานี จนทำให้เขายอมหันหลังให้กับความดี ก่อนจะกลับมาในฐานะมหาเศรษฐี และพร้อมที่จะเอาคืนกับคนทุกคนอย่างสาสม เรื่อง คนละโลก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร เรื่องคนละโลก ออกอากาศเวลา 20.27 – 22.39 น

Read more

Khon La Lok Ep.12 คนละโลก พิธีกร นักแสดง : ซี ศิวัฒน์-โชติชัยชรินทร์, ปู ไปรยา-สวนดอกไม้ Detail : เรื่อง คนละโลก เป็นเรื่องราวของหนุ่มสู้ชีวิต รักครอบครัว เขามองโลกเป็นสองด้านคือ โลกของคนรวย และคนจน แต่เมื่อดันไปตกหลุมรัก สาวสวยฐานะดี เขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางให้เธอและเขา มาอยู่ในโลกเดียวกัน แต่เมื่อโลกใบนี้ ไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาวาดฝัน แถมครอบครัวที่เขารัก กลับถูกกระทำอย่างไม่ปรานี จนทำให้เขายอมหันหลังให้กับความดี ก่อนจะกลับมาในฐานะมหาเศรษฐี และพร้อมที่จะเอาคืนกับคนทุกคนอย่างสาสม เรื่อง คนละโลก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร เรื่องคนละโลก ออกอากาศเวลา 20.27 – 22.39 น

Read more

Khon La Lok Ep.11 คนละโลก พิธีกร นักแสดง : ซี ศิวัฒน์-โชติชัยชรินทร์, ปู ไปรยา-สวนดอกไม้ Detail : เรื่อง คนละโลก เป็นเรื่องราวของหนุ่มสู้ชีวิต รักครอบครัว เขามองโลกเป็นสองด้านคือ โลกของคนรวย และคนจน แต่เมื่อดันไปตกหลุมรัก สาวสวยฐานะดี เขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางให้เธอและเขา มาอยู่ในโลกเดียวกัน แต่เมื่อโลกใบนี้ ไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาวาดฝัน แถมครอบครัวที่เขารัก กลับถูกกระทำอย่างไม่ปรานี จนทำให้เขายอมหันหลังให้กับความดี ก่อนจะกลับมาในฐานะมหาเศรษฐี และพร้อมที่จะเอาคืนกับคนทุกคนอย่างสาสม เรื่อง คนละโลก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร เรื่องคนละโลก ออกอากาศเวลา 20.27 – 22.39 น

Read more

Khon La Lok Ep.10 คนละโลก พิธีกร นักแสดง : ซี ศิวัฒน์-โชติชัยชรินทร์, ปู ไปรยา-สวนดอกไม้ Detail : เรื่อง คนละโลก เป็นเรื่องราวของหนุ่มสู้ชีวิต รักครอบครัว เขามองโลกเป็นสองด้านคือ โลกของคนรวย และคนจน แต่เมื่อดันไปตกหลุมรัก สาวสวยฐานะดี เขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางให้เธอและเขา มาอยู่ในโลกเดียวกัน แต่เมื่อโลกใบนี้ ไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาวาดฝัน แถมครอบครัวที่เขารัก กลับถูกกระทำอย่างไม่ปรานี จนทำให้เขายอมหันหลังให้กับความดี ก่อนจะกลับมาในฐานะมหาเศรษฐี และพร้อมที่จะเอาคืนกับคนทุกคนอย่างสาสม เรื่อง คนละโลก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร เรื่องคนละโลก ออกอากาศเวลา 20.27 – 22.39 น

Read more

Khon La Lok Ep.9 คนละโลก พิธีกร นักแสดง : ซี ศิวัฒน์-โชติชัยชรินทร์, ปู ไปรยา-สวนดอกไม้ Detail : เรื่อง คนละโลก เป็นเรื่องราวของหนุ่มสู้ชีวิต รักครอบครัว เขามองโลกเป็นสองด้านคือ โลกของคนรวย และคนจน แต่เมื่อดันไปตกหลุมรัก สาวสวยฐานะดี เขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางให้เธอและเขา มาอยู่ในโลกเดียวกัน แต่เมื่อโลกใบนี้ ไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาวาดฝัน แถมครอบครัวที่เขารัก กลับถูกกระทำอย่างไม่ปรานี จนทำให้เขายอมหันหลังให้กับความดี ก่อนจะกลับมาในฐานะมหาเศรษฐี และพร้อมที่จะเอาคืนกับคนทุกคนอย่างสาสม เรื่อง คนละโลก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร เรื่องคนละโลก ออกอากาศเวลา 20.27 – 22.39 น

Read more

Khon La Lok Ep.8 คนละโลก พิธีกร นักแสดง : ซี ศิวัฒน์-โชติชัยชรินทร์, ปู ไปรยา-สวนดอกไม้ Detail : เรื่อง คนละโลก เป็นเรื่องราวของหนุ่มสู้ชีวิต รักครอบครัว เขามองโลกเป็นสองด้านคือ โลกของคนรวย และคนจน แต่เมื่อดันไปตกหลุมรัก สาวสวยฐานะดี เขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางให้เธอและเขา มาอยู่ในโลกเดียวกัน แต่เมื่อโลกใบนี้ ไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาวาดฝัน แถมครอบครัวที่เขารัก กลับถูกกระทำอย่างไม่ปรานี จนทำให้เขายอมหันหลังให้กับความดี ก่อนจะกลับมาในฐานะมหาเศรษฐี และพร้อมที่จะเอาคืนกับคนทุกคนอย่างสาสม เรื่อง คนละโลก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร เรื่องคนละโลก ออกอากาศเวลา 20.27 – 22.39 น

Read more

Khon La Lok Ep.7 คนละโลก พิธีกร นักแสดง : ซี ศิวัฒน์-โชติชัยชรินทร์, ปู ไปรยา-สวนดอกไม้ Detail : เรื่อง คนละโลก เป็นเรื่องราวของหนุ่มสู้ชีวิต รักครอบครัว เขามองโลกเป็นสองด้านคือ โลกของคนรวย และคนจน แต่เมื่อดันไปตกหลุมรัก สาวสวยฐานะดี เขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางให้เธอและเขา มาอยู่ในโลกเดียวกัน แต่เมื่อโลกใบนี้ ไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาวาดฝัน แถมครอบครัวที่เขารัก กลับถูกกระทำอย่างไม่ปรานี จนทำให้เขายอมหันหลังให้กับความดี ก่อนจะกลับมาในฐานะมหาเศรษฐี และพร้อมที่จะเอาคืนกับคนทุกคนอย่างสาสม เรื่อง คนละโลก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร เรื่องคนละโลก ออกอากาศเวลา 20.27 – 22.39 น

Read more

Khon La Lok Ep.6 คนละโลก พิธีกร นักแสดง : ซี ศิวัฒน์-โชติชัยชรินทร์, ปู ไปรยา-สวนดอกไม้ Detail : เรื่อง คนละโลก เป็นเรื่องราวของหนุ่มสู้ชีวิต รักครอบครัว เขามองโลกเป็นสองด้านคือ โลกของคนรวย และคนจน แต่เมื่อดันไปตกหลุมรัก สาวสวยฐานะดี เขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางให้เธอและเขา มาอยู่ในโลกเดียวกัน แต่เมื่อโลกใบนี้ ไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาวาดฝัน แถมครอบครัวที่เขารัก กลับถูกกระทำอย่างไม่ปรานี จนทำให้เขายอมหันหลังให้กับความดี ก่อนจะกลับมาในฐานะมหาเศรษฐี และพร้อมที่จะเอาคืนกับคนทุกคนอย่างสาสม เรื่อง คนละโลก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร เรื่องคนละโลก ออกอากาศเวลา 20.27 – 22.39 น

Read more

Khon La Lok Ep.5 คนละโลก พิธีกร นักแสดง : ซี ศิวัฒน์-โชติชัยชรินทร์, ปู ไปรยา-สวนดอกไม้ Detail : เรื่อง คนละโลก เป็นเรื่องราวของหนุ่มสู้ชีวิต รักครอบครัว เขามองโลกเป็นสองด้านคือ โลกของคนรวย และคนจน แต่เมื่อดันไปตกหลุมรัก สาวสวยฐานะดี เขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางให้เธอและเขา มาอยู่ในโลกเดียวกัน แต่เมื่อโลกใบนี้ ไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาวาดฝัน แถมครอบครัวที่เขารัก กลับถูกกระทำอย่างไม่ปรานี จนทำให้เขายอมหันหลังให้กับความดี ก่อนจะกลับมาในฐานะมหาเศรษฐี และพร้อมที่จะเอาคืนกับคนทุกคนอย่างสาสม เรื่อง คนละโลก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร เรื่องคนละโลก ออกอากาศเวลา 20.27 – 22.39 น

Read more

Khon La Lok Ep.4 คนละโลก พิธีกร นักแสดง : ซี ศิวัฒน์-โชติชัยชรินทร์, ปู ไปรยา-สวนดอกไม้ Detail : เรื่อง คนละโลก เป็นเรื่องราวของหนุ่มสู้ชีวิต รักครอบครัว เขามองโลกเป็นสองด้านคือ โลกของคนรวย และคนจน แต่เมื่อดันไปตกหลุมรัก สาวสวยฐานะดี เขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางให้เธอและเขา มาอยู่ในโลกเดียวกัน แต่เมื่อโลกใบนี้ ไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาวาดฝัน แถมครอบครัวที่เขารัก กลับถูกกระทำอย่างไม่ปรานี จนทำให้เขายอมหันหลังให้กับความดี ก่อนจะกลับมาในฐานะมหาเศรษฐี และพร้อมที่จะเอาคืนกับคนทุกคนอย่างสาสม เรื่อง คนละโลก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร เรื่องคนละโลก ออกอากาศเวลา 20.27 – 22.39 น

Read more

Khon La Lok Ep.3 คนละโลก พิธีกร นักแสดง : ซี ศิวัฒน์-โชติชัยชรินทร์, ปู ไปรยา-สวนดอกไม้ Detail : เรื่อง คนละโลก เป็นเรื่องราวของหนุ่มสู้ชีวิต รักครอบครัว เขามองโลกเป็นสองด้านคือ โลกของคนรวย และคนจน แต่เมื่อดันไปตกหลุมรัก สาวสวยฐานะดี เขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางให้เธอและเขา มาอยู่ในโลกเดียวกัน แต่เมื่อโลกใบนี้ ไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาวาดฝัน แถมครอบครัวที่เขารัก กลับถูกกระทำอย่างไม่ปรานี จนทำให้เขายอมหันหลังให้กับความดี ก่อนจะกลับมาในฐานะมหาเศรษฐี และพร้อมที่จะเอาคืนกับคนทุกคนอย่างสาสม เรื่อง คนละโลก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร เรื่องคนละโลก ออกอากาศเวลา 20.27 – 22.39 น

Read more

Khon La Lok Ep.2 คนละโลก พิธีกร นักแสดง : ซี ศิวัฒน์-โชติชัยชรินทร์, ปู ไปรยา-สวนดอกไม้ Detail : เรื่อง คนละโลก เป็นเรื่องราวของหนุ่มสู้ชีวิต รักครอบครัว เขามองโลกเป็นสองด้านคือ โลกของคนรวย และคนจน แต่เมื่อดันไปตกหลุมรัก สาวสวยฐานะดี เขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางให้เธอและเขา มาอยู่ในโลกเดียวกัน แต่เมื่อโลกใบนี้ ไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาวาดฝัน แถมครอบครัวที่เขารัก กลับถูกกระทำอย่างไม่ปรานี จนทำให้เขายอมหันหลังให้กับความดี ก่อนจะกลับมาในฐานะมหาเศรษฐี และพร้อมที่จะเอาคืนกับคนทุกคนอย่างสาสม เรื่อง คนละโลก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร เรื่องคนละโลก ออกอากาศเวลา 20.27 – 22.39 น

Read more

Khon La Lok Ep.1 คนละโลก พิธีกร นักแสดง : ซี ศิวัฒน์-โชติชัยชรินทร์, ปู ไปรยา-สวนดอกไม้ Detail : เรื่อง คนละโลก เป็นเรื่องราวของหนุ่มสู้ชีวิต รักครอบครัว เขามองโลกเป็นสองด้านคือ โลกของคนรวย และคนจน แต่เมื่อดันไปตกหลุมรัก สาวสวยฐานะดี เขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางให้เธอและเขา มาอยู่ในโลกเดียวกัน แต่เมื่อโลกใบนี้ ไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาวาดฝัน แถมครอบครัวที่เขารัก กลับถูกกระทำอย่างไม่ปรานี จนทำให้เขายอมหันหลังให้กับความดี ก่อนจะกลับมาในฐานะมหาเศรษฐี และพร้อมที่จะเอาคืนกับคนทุกคนอย่างสาสม เรื่อง คนละโลก ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อังคาร เรื่องคนละโลก ออกอากาศเวลา 20.27 – 22.39 น

Read more