Kaeo Kumphan Ep.4 แก้วกุมภัณฑ์ หมวดรายการ : ละครไทย / Thai Dramas พิธีกร นักแสดง : ฐกฤต ตวันพงค์, ณปภา ตันตระกูล, กฤตกานต์ ประสิทธิ์พานิช, ปรัชญานันท์ สุวรรณมณี, ภาราดา ชัชวาลโชติกุล เนื้อเรื่องย่อ : แก้วกุมภัณฑ์ ละครช่อง 3 ยักษ์หนุ่มรูปงาม สุรมายา ที่ตกสวรรค์เพราะแย่งชิงดวงแก้วสารพัดนึกกับนาค นาถภุชงค์ และต้องมาขออาศัยอยู่ในบ้านของ แยม การเจอกันครั้งนี้ เป็นเพราะเคยติดหนี้กรรมเอาไว้ชาติก่อน แก้วกุมภัณฑ์ ออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 19.05 น. และวันศุกร์ เวลา 18.45 น. แก้วกุมภัณฑ์ ออกอากาศทางช่อง 3

Read more

Kaeo Kumphan Ep.3 แก้วกุมภัณฑ์ หมวดรายการ : ละครไทย / Thai Dramas พิธีกร นักแสดง : ฐกฤต ตวันพงค์, ณปภา ตันตระกูล, กฤตกานต์ ประสิทธิ์พานิช, ปรัชญานันท์ สุวรรณมณี, ภาราดา ชัชวาลโชติกุล เนื้อเรื่องย่อ : แก้วกุมภัณฑ์ ละครช่อง 3 ยักษ์หนุ่มรูปงาม สุรมายา ที่ตกสวรรค์เพราะแย่งชิงดวงแก้วสารพัดนึกกับนาค นาถภุชงค์ และต้องมาขออาศัยอยู่ในบ้านของ แยม การเจอกันครั้งนี้ เป็นเพราะเคยติดหนี้กรรมเอาไว้ชาติก่อน แก้วกุมภัณฑ์ ออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 19.05 น. และวันศุกร์ เวลา 18.45 น. แก้วกุมภัณฑ์ ออกอากาศทางช่อง 3

Read more

Kaeo Kumphan Ep.2 แก้วกุมภัณฑ์ หมวดรายการ : ละครไทย / Thai Dramas พิธีกร นักแสดง : ฐกฤต ตวันพงค์, ณปภา ตันตระกูล, กฤตกานต์ ประสิทธิ์พานิช, ปรัชญานันท์ สุวรรณมณี, ภาราดา ชัชวาลโชติกุล เนื้อเรื่องย่อ : แก้วกุมภัณฑ์ ละครช่อง 3 ยักษ์หนุ่มรูปงาม สุรมายา ที่ตกสวรรค์เพราะแย่งชิงดวงแก้วสารพัดนึกกับนาค นาถภุชงค์ และต้องมาขออาศัยอยู่ในบ้านของ แยม การเจอกันครั้งนี้ เป็นเพราะเคยติดหนี้กรรมเอาไว้ชาติก่อน แก้วกุมภัณฑ์ ออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 19.05 น. และวันศุกร์ เวลา 18.45 น. แก้วกุมภัณฑ์ ออกอากาศทางช่อง 3

Read more

Kaeo Kumphan Ep.1 แก้วกุมภัณฑ์ หมวดรายการ : ละครไทย / Thai Dramas พิธีกร นักแสดง : ฐกฤต ตวันพงค์, ณปภา ตันตระกูล, กฤตกานต์ ประสิทธิ์พานิช, ปรัชญานันท์ สุวรรณมณี, ภาราดา ชัชวาลโชติกุล เนื้อเรื่องย่อ : แก้วกุมภัณฑ์ ละครช่อง 3 ยักษ์หนุ่มรูปงาม สุรมายา ที่ตกสวรรค์เพราะแย่งชิงดวงแก้วสารพัดนึกกับนาค นาถภุชงค์ และต้องมาขออาศัยอยู่ในบ้านของ แยม การเจอกันครั้งนี้ เป็นเพราะเคยติดหนี้กรรมเอาไว้ชาติก่อน แก้วกุมภัณฑ์ ออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 19.05 น. และวันศุกร์ เวลา 18.45 น. แก้วกุมภัณฑ์ ออกอากาศทางช่อง 3

Read more