Chat Phayak Ep.14 ชาติพยัคฆ์ พิธีกร นักแสดง : จรณ โสรัตน์, นิษฐา จิรยั่งยืน, กมลเนตร เรืองศรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช Detail : ชาติพยัคฆ์ ความรักของหนุ่มสาวต่างชนชั้นนำแสดงโดยพระเอกเข้มหน้าไทย ท็อป-จรณ โสรัตน์ รับบท กล้า ทาสหนุ่มต่อสู้ชีวิตประกบนางเอก มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน ครั้งแรก ในบท คุณพลอย บุตรสาวผู้สูงศักดิ์ โดยผู้จัด นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช ค่าย เมตตามหานิยม ในเรื่องราวของ..ประวัติศาสตร์และศิลปะมวยไทยไชยา ปี พ.ศ.2436 ร.ศ.112 ราชอาณาจักรสยามต้องสูญเสียดินแดนและไพร่พลจากการล่าอาณานิคมของต่างชาติ รวมทั้งต้องจ่ายเงินชดเชยถึงสามล้านฟรังก์ให้กับความพ่ายแพ้ กล้า เป็นลูกของนายทหารที่เสียชีวิตเพราะสงคราม เขาและ นางเพียร ผู้เป็นแม่ต้องขายตัวเองเป็นทาสเพื่อความอยู่รอด แต่เจ้านายของ นางเพียร กลับหาเรื่องทารุณ กล้า บีบ นางเพียร ให้ยอมเป็นเมียเก็บ […]

Read more

Chat Phayak Ep.13 ชาติพยัคฆ์ พิธีกร นักแสดง : จรณ โสรัตน์, นิษฐา จิรยั่งยืน, กมลเนตร เรืองศรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช Detail : ชาติพยัคฆ์ ความรักของหนุ่มสาวต่างชนชั้นนำแสดงโดยพระเอกเข้มหน้าไทย ท็อป-จรณ โสรัตน์ รับบท กล้า ทาสหนุ่มต่อสู้ชีวิตประกบนางเอก มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน ครั้งแรก ในบท คุณพลอย บุตรสาวผู้สูงศักดิ์ โดยผู้จัด นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช ค่าย เมตตามหานิยม ในเรื่องราวของ..ประวัติศาสตร์และศิลปะมวยไทยไชยา ปี พ.ศ.2436 ร.ศ.112 ราชอาณาจักรสยามต้องสูญเสียดินแดนและไพร่พลจากการล่าอาณานิคมของต่างชาติ รวมทั้งต้องจ่ายเงินชดเชยถึงสามล้านฟรังก์ให้กับความพ่ายแพ้ กล้า เป็นลูกของนายทหารที่เสียชีวิตเพราะสงคราม เขาและ นางเพียร ผู้เป็นแม่ต้องขายตัวเองเป็นทาสเพื่อความอยู่รอด แต่เจ้านายของ นางเพียร กลับหาเรื่องทารุณ กล้า บีบ นางเพียร ให้ยอมเป็นเมียเก็บ […]

Read more

Chat Phayak Ep.12 ชาติพยัคฆ์ พิธีกร นักแสดง : จรณ โสรัตน์, นิษฐา จิรยั่งยืน, กมลเนตร เรืองศรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช Detail : ชาติพยัคฆ์ ความรักของหนุ่มสาวต่างชนชั้นนำแสดงโดยพระเอกเข้มหน้าไทย ท็อป-จรณ โสรัตน์ รับบท กล้า ทาสหนุ่มต่อสู้ชีวิตประกบนางเอก มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน ครั้งแรก ในบท คุณพลอย บุตรสาวผู้สูงศักดิ์ โดยผู้จัด นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช ค่าย เมตตามหานิยม ในเรื่องราวของ..ประวัติศาสตร์และศิลปะมวยไทยไชยา ปี พ.ศ.2436 ร.ศ.112 ราชอาณาจักรสยามต้องสูญเสียดินแดนและไพร่พลจากการล่าอาณานิคมของต่างชาติ รวมทั้งต้องจ่ายเงินชดเชยถึงสามล้านฟรังก์ให้กับความพ่ายแพ้ กล้า เป็นลูกของนายทหารที่เสียชีวิตเพราะสงคราม เขาและ นางเพียร ผู้เป็นแม่ต้องขายตัวเองเป็นทาสเพื่อความอยู่รอด แต่เจ้านายของ นางเพียร กลับหาเรื่องทารุณ กล้า บีบ นางเพียร ให้ยอมเป็นเมียเก็บ […]

Read more

Chat Phayak Ep.11 ชาติพยัคฆ์ พิธีกร นักแสดง : จรณ โสรัตน์, นิษฐา จิรยั่งยืน, กมลเนตร เรืองศรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช Detail : ชาติพยัคฆ์ ความรักของหนุ่มสาวต่างชนชั้นนำแสดงโดยพระเอกเข้มหน้าไทย ท็อป-จรณ โสรัตน์ รับบท กล้า ทาสหนุ่มต่อสู้ชีวิตประกบนางเอก มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน ครั้งแรก ในบท คุณพลอย บุตรสาวผู้สูงศักดิ์ โดยผู้จัด นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช ค่าย เมตตามหานิยม ในเรื่องราวของ..ประวัติศาสตร์และศิลปะมวยไทยไชยา ปี พ.ศ.2436 ร.ศ.112 ราชอาณาจักรสยามต้องสูญเสียดินแดนและไพร่พลจากการล่าอาณานิคมของต่างชาติ รวมทั้งต้องจ่ายเงินชดเชยถึงสามล้านฟรังก์ให้กับความพ่ายแพ้ กล้า เป็นลูกของนายทหารที่เสียชีวิตเพราะสงคราม เขาและ นางเพียร ผู้เป็นแม่ต้องขายตัวเองเป็นทาสเพื่อความอยู่รอด แต่เจ้านายของ นางเพียร กลับหาเรื่องทารุณ กล้า บีบ นางเพียร ให้ยอมเป็นเมียเก็บ […]

Read more

Chat Phayak Ep.10 ชาติพยัคฆ์ พิธีกร นักแสดง : จรณ โสรัตน์, นิษฐา จิรยั่งยืน, กมลเนตร เรืองศรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช Detail : ชาติพยัคฆ์ ความรักของหนุ่มสาวต่างชนชั้นนำแสดงโดยพระเอกเข้มหน้าไทย ท็อป-จรณ โสรัตน์ รับบท กล้า ทาสหนุ่มต่อสู้ชีวิตประกบนางเอก มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน ครั้งแรก ในบท คุณพลอย บุตรสาวผู้สูงศักดิ์ โดยผู้จัด นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช ค่าย เมตตามหานิยม ในเรื่องราวของ..ประวัติศาสตร์และศิลปะมวยไทยไชยา ปี พ.ศ.2436 ร.ศ.112 ราชอาณาจักรสยามต้องสูญเสียดินแดนและไพร่พลจากการล่าอาณานิคมของต่างชาติ รวมทั้งต้องจ่ายเงินชดเชยถึงสามล้านฟรังก์ให้กับความพ่ายแพ้ กล้า เป็นลูกของนายทหารที่เสียชีวิตเพราะสงคราม เขาและ นางเพียร ผู้เป็นแม่ต้องขายตัวเองเป็นทาสเพื่อความอยู่รอด แต่เจ้านายของ นางเพียร กลับหาเรื่องทารุณ กล้า บีบ นางเพียร ให้ยอมเป็นเมียเก็บ […]

Read more

Chat Phayak Ep.9 ชาติพยัคฆ์ พิธีกร นักแสดง : จรณ โสรัตน์, นิษฐา จิรยั่งยืน, กมลเนตร เรืองศรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช Detail : ชาติพยัคฆ์ ความรักของหนุ่มสาวต่างชนชั้นนำแสดงโดยพระเอกเข้มหน้าไทย ท็อป-จรณ โสรัตน์ รับบท กล้า ทาสหนุ่มต่อสู้ชีวิตประกบนางเอก มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน ครั้งแรก ในบท คุณพลอย บุตรสาวผู้สูงศักดิ์ โดยผู้จัด นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช ค่าย เมตตามหานิยม ในเรื่องราวของ..ประวัติศาสตร์และศิลปะมวยไทยไชยา ปี พ.ศ.2436 ร.ศ.112 ราชอาณาจักรสยามต้องสูญเสียดินแดนและไพร่พลจากการล่าอาณานิคมของต่างชาติ รวมทั้งต้องจ่ายเงินชดเชยถึงสามล้านฟรังก์ให้กับความพ่ายแพ้ กล้า เป็นลูกของนายทหารที่เสียชีวิตเพราะสงคราม เขาและ นางเพียร ผู้เป็นแม่ต้องขายตัวเองเป็นทาสเพื่อความอยู่รอด แต่เจ้านายของ นางเพียร กลับหาเรื่องทารุณ กล้า บีบ นางเพียร ให้ยอมเป็นเมียเก็บ […]

Read more

Chat Phayak Ep.8 ชาติพยัคฆ์ พิธีกร นักแสดง : จรณ โสรัตน์, นิษฐา จิรยั่งยืน, กมลเนตร เรืองศรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช Detail : ชาติพยัคฆ์ ความรักของหนุ่มสาวต่างชนชั้นนำแสดงโดยพระเอกเข้มหน้าไทย ท็อป-จรณ โสรัตน์ รับบท กล้า ทาสหนุ่มต่อสู้ชีวิตประกบนางเอก มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน ครั้งแรก ในบท คุณพลอย บุตรสาวผู้สูงศักดิ์ โดยผู้จัด นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช ค่าย เมตตามหานิยม ในเรื่องราวของ..ประวัติศาสตร์และศิลปะมวยไทยไชยา ปี พ.ศ.2436 ร.ศ.112 ราชอาณาจักรสยามต้องสูญเสียดินแดนและไพร่พลจากการล่าอาณานิคมของต่างชาติ รวมทั้งต้องจ่ายเงินชดเชยถึงสามล้านฟรังก์ให้กับความพ่ายแพ้ กล้า เป็นลูกของนายทหารที่เสียชีวิตเพราะสงคราม เขาและ นางเพียร ผู้เป็นแม่ต้องขายตัวเองเป็นทาสเพื่อความอยู่รอด แต่เจ้านายของ นางเพียร กลับหาเรื่องทารุณ กล้า บีบ นางเพียร ให้ยอมเป็นเมียเก็บ […]

Read more

Chat Phayak Ep.7 ชาติพยัคฆ์ พิธีกร นักแสดง : จรณ โสรัตน์, นิษฐา จิรยั่งยืน, กมลเนตร เรืองศรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช Detail : ชาติพยัคฆ์ ความรักของหนุ่มสาวต่างชนชั้นนำแสดงโดยพระเอกเข้มหน้าไทย ท็อป-จรณ โสรัตน์ รับบท กล้า ทาสหนุ่มต่อสู้ชีวิตประกบนางเอก มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน ครั้งแรก ในบท คุณพลอย บุตรสาวผู้สูงศักดิ์ โดยผู้จัด นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช ค่าย เมตตามหานิยม ในเรื่องราวของ..ประวัติศาสตร์และศิลปะมวยไทยไชยา ปี พ.ศ.2436 ร.ศ.112 ราชอาณาจักรสยามต้องสูญเสียดินแดนและไพร่พลจากการล่าอาณานิคมของต่างชาติ รวมทั้งต้องจ่ายเงินชดเชยถึงสามล้านฟรังก์ให้กับความพ่ายแพ้ กล้า เป็นลูกของนายทหารที่เสียชีวิตเพราะสงคราม เขาและ นางเพียร ผู้เป็นแม่ต้องขายตัวเองเป็นทาสเพื่อความอยู่รอด แต่เจ้านายของ นางเพียร กลับหาเรื่องทารุณ กล้า บีบ นางเพียร ให้ยอมเป็นเมียเก็บ […]

Read more

Chat Phayak Ep.6 ชาติพยัคฆ์ พิธีกร นักแสดง : จรณ โสรัตน์, นิษฐา จิรยั่งยืน, กมลเนตร เรืองศรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช Detail : ชาติพยัคฆ์ ความรักของหนุ่มสาวต่างชนชั้นนำแสดงโดยพระเอกเข้มหน้าไทย ท็อป-จรณ โสรัตน์ รับบท กล้า ทาสหนุ่มต่อสู้ชีวิตประกบนางเอก มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน ครั้งแรก ในบท คุณพลอย บุตรสาวผู้สูงศักดิ์ โดยผู้จัด นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช ค่าย เมตตามหานิยม ในเรื่องราวของ..ประวัติศาสตร์และศิลปะมวยไทยไชยา ปี พ.ศ.2436 ร.ศ.112 ราชอาณาจักรสยามต้องสูญเสียดินแดนและไพร่พลจากการล่าอาณานิคมของต่างชาติ รวมทั้งต้องจ่ายเงินชดเชยถึงสามล้านฟรังก์ให้กับความพ่ายแพ้ กล้า เป็นลูกของนายทหารที่เสียชีวิตเพราะสงคราม เขาและ นางเพียร ผู้เป็นแม่ต้องขายตัวเองเป็นทาสเพื่อความอยู่รอด แต่เจ้านายของ นางเพียร กลับหาเรื่องทารุณ กล้า บีบ นางเพียร ให้ยอมเป็นเมียเก็บ […]

Read more

Chat Phayak Ep.5 ชาติพยัคฆ์ พิธีกร นักแสดง : จรณ โสรัตน์, นิษฐา จิรยั่งยืน, กมลเนตร เรืองศรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช Detail : ชาติพยัคฆ์ ความรักของหนุ่มสาวต่างชนชั้นนำแสดงโดยพระเอกเข้มหน้าไทย ท็อป-จรณ โสรัตน์ รับบท กล้า ทาสหนุ่มต่อสู้ชีวิตประกบนางเอก มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน ครั้งแรก ในบท คุณพลอย บุตรสาวผู้สูงศักดิ์ โดยผู้จัด นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช ค่าย เมตตามหานิยม ในเรื่องราวของ..ประวัติศาสตร์และศิลปะมวยไทยไชยา ปี พ.ศ.2436 ร.ศ.112 ราชอาณาจักรสยามต้องสูญเสียดินแดนและไพร่พลจากการล่าอาณานิคมของต่างชาติ รวมทั้งต้องจ่ายเงินชดเชยถึงสามล้านฟรังก์ให้กับความพ่ายแพ้ กล้า เป็นลูกของนายทหารที่เสียชีวิตเพราะสงคราม เขาและ นางเพียร ผู้เป็นแม่ต้องขายตัวเองเป็นทาสเพื่อความอยู่รอด แต่เจ้านายของ นางเพียร กลับหาเรื่องทารุณ กล้า บีบ นางเพียร ให้ยอมเป็นเมียเก็บ […]

Read more

Chat Phayak Ep.4 ชาติพยัคฆ์ พิธีกร นักแสดง : จรณ โสรัตน์, นิษฐา จิรยั่งยืน, กมลเนตร เรืองศรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช Detail : ชาติพยัคฆ์ ความรักของหนุ่มสาวต่างชนชั้นนำแสดงโดยพระเอกเข้มหน้าไทย ท็อป-จรณ โสรัตน์ รับบท กล้า ทาสหนุ่มต่อสู้ชีวิตประกบนางเอก มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน ครั้งแรก ในบท คุณพลอย บุตรสาวผู้สูงศักดิ์ โดยผู้จัด นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช ค่าย เมตตามหานิยม ในเรื่องราวของ..ประวัติศาสตร์และศิลปะมวยไทยไชยา ปี พ.ศ.2436 ร.ศ.112 ราชอาณาจักรสยามต้องสูญเสียดินแดนและไพร่พลจากการล่าอาณานิคมของต่างชาติ รวมทั้งต้องจ่ายเงินชดเชยถึงสามล้านฟรังก์ให้กับความพ่ายแพ้ กล้า เป็นลูกของนายทหารที่เสียชีวิตเพราะสงคราม เขาและ นางเพียร ผู้เป็นแม่ต้องขายตัวเองเป็นทาสเพื่อความอยู่รอด แต่เจ้านายของ นางเพียร กลับหาเรื่องทารุณ กล้า บีบ นางเพียร ให้ยอมเป็นเมียเก็บ […]

Read more

Chat Phayak Ep.3 ชาติพยัคฆ์ พิธีกร นักแสดง : จรณ โสรัตน์, นิษฐา จิรยั่งยืน, กมลเนตร เรืองศรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช Detail : ชาติพยัคฆ์ ความรักของหนุ่มสาวต่างชนชั้นนำแสดงโดยพระเอกเข้มหน้าไทย ท็อป-จรณ โสรัตน์ รับบท กล้า ทาสหนุ่มต่อสู้ชีวิตประกบนางเอก มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน ครั้งแรก ในบท คุณพลอย บุตรสาวผู้สูงศักดิ์ โดยผู้จัด นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช ค่าย เมตตามหานิยม ในเรื่องราวของ..ประวัติศาสตร์และศิลปะมวยไทยไชยา ปี พ.ศ.2436 ร.ศ.112 ราชอาณาจักรสยามต้องสูญเสียดินแดนและไพร่พลจากการล่าอาณานิคมของต่างชาติ รวมทั้งต้องจ่ายเงินชดเชยถึงสามล้านฟรังก์ให้กับความพ่ายแพ้ กล้า เป็นลูกของนายทหารที่เสียชีวิตเพราะสงคราม เขาและ นางเพียร ผู้เป็นแม่ต้องขายตัวเองเป็นทาสเพื่อความอยู่รอด แต่เจ้านายของ นางเพียร กลับหาเรื่องทารุณ กล้า บีบ นางเพียร ให้ยอมเป็นเมียเก็บ […]

Read more

Chat Phayak Ep.2 ชาติพยัคฆ์ พิธีกร นักแสดง : จรณ โสรัตน์, นิษฐา จิรยั่งยืน, กมลเนตร เรืองศรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช Detail : ชาติพยัคฆ์ ความรักของหนุ่มสาวต่างชนชั้นนำแสดงโดยพระเอกเข้มหน้าไทย ท็อป-จรณ โสรัตน์ รับบท กล้า ทาสหนุ่มต่อสู้ชีวิตประกบนางเอก มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน ครั้งแรก ในบท คุณพลอย บุตรสาวผู้สูงศักดิ์ โดยผู้จัด นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช ค่าย เมตตามหานิยม ในเรื่องราวของ..ประวัติศาสตร์และศิลปะมวยไทยไชยา ปี พ.ศ.2436 ร.ศ.112 ราชอาณาจักรสยามต้องสูญเสียดินแดนและไพร่พลจากการล่าอาณานิคมของต่างชาติ รวมทั้งต้องจ่ายเงินชดเชยถึงสามล้านฟรังก์ให้กับความพ่ายแพ้ กล้า เป็นลูกของนายทหารที่เสียชีวิตเพราะสงคราม เขาและ นางเพียร ผู้เป็นแม่ต้องขายตัวเองเป็นทาสเพื่อความอยู่รอด แต่เจ้านายของ นางเพียร กลับหาเรื่องทารุณ กล้า บีบ นางเพียร ให้ยอมเป็นเมียเก็บ […]

Read more

Chat Phayak Ep.1 ชาติพยัคฆ์ พิธีกร นักแสดง : จรณ โสรัตน์, นิษฐา จิรยั่งยืน, กมลเนตร เรืองศรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช Detail : ชาติพยัคฆ์ ความรักของหนุ่มสาวต่างชนชั้นนำแสดงโดยพระเอกเข้มหน้าไทย ท็อป-จรณ โสรัตน์ รับบท กล้า ทาสหนุ่มต่อสู้ชีวิตประกบนางเอก มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน ครั้งแรก ในบท คุณพลอย บุตรสาวผู้สูงศักดิ์ โดยผู้จัด นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช ค่าย เมตตามหานิยม ในเรื่องราวของ..ประวัติศาสตร์และศิลปะมวยไทยไชยา ปี พ.ศ.2436 ร.ศ.112 ราชอาณาจักรสยามต้องสูญเสียดินแดนและไพร่พลจากการล่าอาณานิคมของต่างชาติ รวมทั้งต้องจ่ายเงินชดเชยถึงสามล้านฟรังก์ให้กับความพ่ายแพ้ กล้า เป็นลูกของนายทหารที่เสียชีวิตเพราะสงคราม เขาและ นางเพียร ผู้เป็นแม่ต้องขายตัวเองเป็นทาสเพื่อความอยู่รอด แต่เจ้านายของ นางเพียร กลับหาเรื่องทารุณ กล้า บีบ นางเพียร ให้ยอมเป็นเมียเก็บ […]

Read more