Suphapburut Satan Ep.14 สุภาพบุรุษซาตาน

Suphapburut Satan Ep.14 สุภาพบุรุษซาตาน
พิธีกร นักแสดง :
อาทิ แก้ว-จริญญา, มังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร, แจม-ชรัฐฐา อิมราพร

Detail :
สุภาพบุรุษซาตาน มุทิตา อดีตนางงานอัมพวาได้ทิ้งครอบครัวไปอย่างไม่ใยดี เรื่องนี้สร้างความฝังใจในความทรงจำของ ปารัณ หรือ ต่อ เป็นอย่างมาก สุภาพบุรุษซาตาน แม้ว่าน้องสาวของเขา ปานดาว จะพยายามอ้อนวอนขอร้องผู้เป็นแม่ไม่ให้ไปก็ตามแต่ มุทิตา ก็ยังคงไม่สนใจต่อเสียงเรียกร้องนั้นเธอสลัดทิ้งครอบครัวเพื่อไปอยู่กับเศรษฐีที่กรุงเทพอย่าง คุณราม ทำให้ อาทิตย์ ผู้เป็นพ่อต้องขาดใจตายต่อหน้าต่อตา ทำให้ปารัณโกรธแค้นมุทิตาและคุณรามเป็นอย่างมาก สุภาพบุรุษซาตาน ออกอากาศทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-9.00 น.

(336)

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.